Opintojakso

Hae opetus/tentit
XPSA0002 Pohjoissaame 2 (CEFR A2), 7 op 
Koodi XPSA0002  Voimassaolo 01.08.2020 -
Nimi Pohjoissaame 2 (CEFR A2)  Lyhenne Pohjoissaame 2 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0040 Saamen kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelijalla on perustiedot pohjoissaamen keskeisestä kieliopista, rakenteista ja perussanavarasto. Hän osaa lukea erityyppisiä tekstejä (esim. helppoa asiatekstiä, satuja ja kertomuksia) ja osaa keskustella niiden pohjalta. Opiskelija kirjoittaa saameksi kirjoitelmia ja viestejä.

 
Sisältö 

Erilaisia luku-, kirjoitus-, ääntämis- ja keskusteluharjoituksia, kielioppia ja tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia ja sanastoa.

Matkustaminen:
Osallistujan tulee pystyä selviytymään matkailuun liittyvissä tilanteissa, esim. tiedonhankinta matkakohteesta ja majoitusmahdollisuuksista, matka- ja majoitusjärjestelyt, matkavakuutus, joukkoliikenne (lähtö- ja saapumisaikojen selvittäminen, lipun osto, reitin ja matkustustavan valinta), matkan tarkoitus ja kesto, rahanvaihto, hotellissa asioiminen, tutustumiskäynnit, työvierailut ja koulutustilaisuudet, tien neuvominen ja ajo-ohjeet, liikennemerkit ja -säännöt, kulkuvälineen vuokraaminen ja huolto, matkakohteen esittely ja neuvojen antaminen, ongelmatilanteet: tavaroiden katoaminen, varkaudet, onnettomuudet.

Terveys ja hyvinvointi:
Opiskelija pystyy viestimään terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä tilanteissa: vointi (paha olo, nälkä, jano, väsymys, mieliala, oma vointi, toisten voinnista kysyminen), ruumiinosat, sairastuminen: ensiapu, lääkärissäkäynti, sairaala, tapaturmat ja sairaudet, hätätapauksessa toimiminen, terveydenhuolto, terveyskasvatus.

Oma elämä, koti ja asuminen:
Opiskelija pystyy keskustelemaan erilaisista harrastuksista ja harrastusmahdollisuuksista sekä tarkemmin omasta asumisestaan (kodin huoneet, tavarat, laitteet).

Työ:
Osallistujan tulee pystyä kertomaan työstään sekä kysymään toisten työstä esim. perustiedot (työpaikka, työtoverit, esimiehet, kokoaikatyö, osa-aikatyö, työtyytyväisyys), päivittäinen rutiini (työpäivän pituus, alku, loppu, vaiheet, tauot, vapaa-aika, työajan seuranta), työvuosi (työjaksot, lomat, vuodenaikojen vaikutus työhön), työkokemus (työtehtävien kuvaus, pätevyysvaatimukset), oman työn vaatima kielitaito (posti, faksi, puhelin, sähköposti jne.

 
Toteutus ja työmuodot 

Oppitunnit, harjoitukset ja omatoimista työskentelyä ja perehtymistä kirjallisuuteen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Oppitunnit, harjoitukset ja kirjallinen ja/tai suullinen koe.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Länsman, Helmi 2005: Cealkke dearvvuođaid 2 sekä kirjaan kuuluva CD.

Sammallahti, Pekka 1989: Sámi-suoma-sámi sátnegirji, Saamelais-suomalais-saamelainen sanakirja.

Magga, Elna 2004: Oanehis giellaoahppa, Lyhyt kielioppi.

Muu oppitunneilla jaettava ja käytettävä oppimateriaali.

 
Oheiskirjallisuus 

Pope, Kirsten – Sárá, Máret 2004: Eatnigiella, Giellaoahpu váldogirji.

Nickel, Klaus Peter – Sammallahti, Pekka 2011: Nordsamisk grammatikk.

 
Arviointi 

5-1/hylätty.
Arviointi kirjallisten tehtävien, kokeiden sekä suullisen näytön perusteella.

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu kaikille saamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä saamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville.

 
Vastuuhenkilö 

Koulutuksen järjestäjä: Saamelaisalueen koulutuskeskus
Opettaja: Birit Pieski

 
Opetuskieli 

Pohjoissaame
Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Lisätiedot 

Koulutus toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -etäopetusjärjestelmässä.
Lisäksi opinnoissa käytetään Moodle-oppimisalustaa: https://moodle.eoppimispalvelut.fi,
Googlen pilvipalveluita ja muita hyödyllisiä verkkosovelluksia.
Google Gmail -tunnuksen opiskelija luo itse.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Pohjoissaame 2  Verkkokurssi    18.01.21 -21.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä