Opintojakso

Hae opetus/tentit
XPSA0007 Saamen kulttuurikurssi, 2 op 
Koodi XPSA0007  Voimassaolo 01.08.2020 -
Nimi Saamen kulttuurikurssi  Lyhenne Saamen kulttuur 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0040 Saamen kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Koulutus muodostaa kokonaisuuden, joissa käsitellään erilaisia arki- ja työelämän aihepiirejä.

Opiskelijalla on kurssin käytyään yleistä tietoa saamen kielistä ja saamelaisesta kulttuurista (painottuen Suomen puolen saamelaisten tilanteeseen). Hän tietää myös saamelaiskulttuurin historiasta ja nykytilasta sekä niistä asioista, jotka ovat nykytilan rakentumiseen vaikuttaneet. Opiskelija on perehtynyt saamen kielten asemaan saamelaisessa yhteiskunnassa sekä niihin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka ovat johtaneet kielten ja kulttuurin nykytilaan. Hän tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia.

 
Sisältö 

Yleistietoa saamelaisista ja saamelaisalueesta, saamelaisten historiaa ja nykypäivää, saamelaisen yhteiskunnan tärkeimpiä kehityskulkuja,
saamelaiset instituutiot, saamelaistaiteet.

 
Toteutus ja työmuodot 

Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, mahdolliset saamelaiskulttuuritapahtumat sekä esitelmä.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Lehtola, Veli-Pekka 2015: Saamelaiset, historia, yhteiskunta, taide (päivitetty painos).

Puntsi (Löytyy netistä tästä linkistä).

Saamelaismuseo Siidan Sææm’jie’llem ( http://www.samimuseum.fi/saamjiellem/ ).

Saamelaismuseo Siidan ja Anarâškielâ servin nettisivusto Anarâš ( http://www.samimuseum.fi/anaras/index.html ).

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu kaikille saamelaiskulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä saamelaiskulttuurin osaamista tarvitseville.

 
Aikataulu 

Kevätlukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Koulutuksen järjestäjä: Saamelaisalueen koulutuskeskus
Opettaja: Birit Pieski

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Lisätiedot 

Koulutus toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -etäopetusjärjestelmässä.
Vaatimuksia osallistumiseen/opiskeluvälineet: tietokone (älä käytä mobiililaitteita osallistumineen), internetyhteys, USB-headsetit (kuulokemikrofonit), web-kamera.
Lisäksi opinnoissa käytetään Moodle-oppimisalustaa: https://moodle.eoppimispalvelut.fi, Googlen pilvipalveluita ja muita hyödyllisiä verkkosovelluksia.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Saamen kulttuurikurssi  Verkkokurssi    28.04.21 -26.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä