Opintojakso
Hae opetus/tentit
YLAS1105 Tilinpäätösanalyysit, 5 op 
Koodi YLAS1105  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tilinpäätösanalyysit  Lyhenne Tilinpäätösanal 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0428 Laskentatoimi 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jyrki Paukku 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • oikaista virallisen tilinpäätöksen
  • askea keskeisimmät tunnusluvut
  • tulkita tilinpäätösanalyysin tunnuslukuja.
 
Sisältö 

Tilinpäätösanalyysin tarkoitus ja periaatteet, tilinpäätösaineiston oikaiseminen, tunnusluvut ja niiden laskeminen, tunnuslukujen tulkinta ja vertailu.

 
Edeltävät opinnot 

YLAS1101 Kirjanpito ja tilinpäätös

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot (20 t), harjoitukset (16 t) ja itsenäinen työskentely (n. 70 t).

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallinen kuulustelu tai kuulustelu ja kotitentti luennolla annettujen ohjeiden mukaisesti. Kirjalliseen kuulusteluun sisältyy sekä luennot ja harjoitukset että kirjallisuus.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
  • Kallunki: Tilinpäätösanalyysi (2014) luennoilla ilmoitetuin osin.
  • Yritystutkimusneuvottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi (2011).
 
Ajankohta 

3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Laskentatoimen lehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä