Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa, 5 op 
Koodi XNTU1503  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa  Lyhenne Tasa-arvo työel 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Päivi Naskali 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati   Eihän heterotkaan kerro... seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä   2004  - Saatavuus
     Haapakorpi, Arja  Sulkeuman ja neuvottelun ehdoilla: asiantuntija-aseman rakentuminen työelämässä  2009  -  
     Holli, Anne Maria   Sukupuolten valta/kunta politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa   2007  - Saatavuus
     Kivimäki, Riikka  Vanhemmuus työpaikoilla   2009  - Saatavuus
     Käyhkö, Mari   Siivoojaksi oppimassa etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa   2006  - Saatavuus
     Ojala, H., Palmu, T. & Saarinen, J. (toim.)  Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa  2009  - Saatavuus
     Kantola, Johanna ym.  Tasa-arvo toisin nähtynä   2012  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tuntee tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvää käsitteistöä
2. osaa tulkita työelämän ja koulutuksen sukupuolistavia käytäntöjä
3. osaa tunnistaa erilaisten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulman työelämässä ja koulutuksessa.

 
Sisältö 

Kurssi tarkentaa opiskelijoiden katsetta sukupuolen pohtimiseen työelämässä ja koulutuksessa sekä perehdyttää sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviin käsitteisiin sekä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia koskeviin ajankohtaisiin keskusteluihin.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai esseesuorituksena. Valitaan kolme teosta kirjallisuudesta. Opiskelija lähettää vastuuhenkilölle sähköpostitse tiedon valitsemistaan kirjoista tehtävän sopimista varten. Kurssi voidaan suorittaa myös osallistumalla mahdollisesti järjestettävään lähiopetukseen, jolloin itsenäisen työn osuus: luennot ja oppimispäiväkirja 90 h tai oppimistehtävät 135 h.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

”Eihän heterotkaan kerro…”: seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.), 2004

Haapakorpi, Arja: Sulkeuman ja neuvottelun ehdoilla – asiantuntija-aseman rakentuminen työelämässä, 2009 https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/50425/sulkeuma.pdf?sequence=1

Holli, Anne Maria; Luhtakallio, Eeva & Raevaara, Eeva: Sukupuolten valta/kunta: politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa, 2007

Kivimäki, Riikka: Vanhemmuus työpaikoilla, 2009. http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7898-7.pdf

Käyhkö, Mari: Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa, 2006

Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Ojala, Hanna ym. (toim.), 2009

Tasa-arvo toisin nähtynä. Kantola, Johanna ym. (toim.), 2012 

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Ajankohta 

KTK:n yleiset tenttipäivät/ EXAM, esseesuorituksesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä