Opintojakso

Hae opetus/tentit
KAPS0102 Kehityspsykologian perusteet, 5 op 
Koodi KAPS0102  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kehityspsykologian perusteet  Lyhenne Kehityspsykolog 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0106 Kasvatuspsykologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Sanna Hyvärinen 
Satu Uusiautti 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Nurmiranta, H., Leppämäki, P. & Horppu, S.  Kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteen  2009  - Saatavuus
     Dunderfelt, Tony   Elämänkaaripsykologia lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen   1997  - Saatavuus
     Goleman, Daniel   Tunneäly lahjakkuuden koko kuva   1997  - Saatavuus
     Salmela, Mari  Tie ylioppilastutkinnon huippuarvosanoihin laudaturylioppilaiden kertomana  2016  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää ja ymmärtää

  • ihmisen kehityksen perustapahtumat elämänkaaressa kokonaisuudessa
  • eri ikävaiheiden psykologisen kehityksen kehitysteorioiden ja tutkimusten valossa.
 
Sisältö 
  • Perehdytään ihmisen elämänkaareen kokonaisuutena ja elämänkaaren eri vaiheita jäsentäviin kehitysteorioihin.
  • Hankitaan perustietämys ihmisen kehityksen eri osa-alueista, niiden yleisistä piirteistä ja yksilöllisistä vaihteluista keskeisimpien kehitysteorioiden ja tutkimusten valossa.
  • Opintojakson tavoitteena on ymmärtää elämänkulussa tapahtuvan kehityksen kontekstuaalisuus.
 
Toteutus ja työmuodot 
  • Kontaktiopetus: Verkkoluentoja 12 h, jotka tallennetaan
  • Itsenäinen työskentely 121 h.
 
Vaadittavat suoritukset 

Luentopäiväkirjan laatiminen luennoista, luentojen ryhmäkeskusteluihin osallistuminen sekä kirjallisuuden suorittaminen esseellä.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kirjallisuus 3 pakollista:

1. Nurmiranta, H., Leppämäki, P. & Horppu, S. Kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteen.(2009)
2. Dunderfelt, T. Elämänkaaripsykologia (1991 tai uudempi painos)
3. Goleman, D. Tunneäly. Lahjakkuuden koko kuva (1997)

Lisätietoa kirjallisuudesta ja muusta materiaalista:

Yhden kurssikirjan voi korvata seuraavalla teoksella: Mari Salmela (2016) Tie ylioppilastutkinnon huippuarvosanoihin laudaturylioppilaiden kertomana. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja: http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62305

 
Arviointi 

Luentopäiväkirja (osoituksena osallistumisesta luennoille) 2op, arviointi hyväksytty/hylätty

Kirjallisuusessee 3op, arviointi 5-1, hylätty

 
Ajankohta 

1. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Professori Satu Uusiautti

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ihmisen kehitys ja toimijuus  Verkkokurssi  Sanna Hyvärinen 
02.11.21ti 12.00-16.00
09.11.21ti 12.00-16.00
16.11.21ti 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä