Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE1300 Taidehistorian aineopinnot, sivuaine, 35 op 
Koodi UYLE1300  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Taidehistorian aineopinnot, sivuaine  Lyhenne Taidehistorian 
Laajuus35 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Taidehistorian aineopintojen suorittamisen edellytyksenä on perusopintojen (25 op) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Yksittäisten kurssien suorittaminen on avointa kaikille Lapin yliopiston opiskelijoille.

Opiskelija syventää tietojaan taidehistorian metodologiasta ja tutkimuksesta sekä harjoittelee taidehistoriallisten tutkimusartikkelien kirjoittamista ( 16 op). Lisäksi hän perehtyy valitsemiinsa taidehistorian erityisalueisiin (19 op).

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut 2000-luvulla kandidaatin tutkielmaa, tulee hänen suorittaa täydentävinä opintoina kurssi UYLE0338 Tutkiva kirjoittaminen 3 op.

 
Sisältö 

1. Taidehistorian kaikille yhteiset opinnot 16 op:
UYLE0339 Visuaalinen tutkimus 3 op
UYLE0342 Muotoilun historian tutkimus 3 op
UYLE0308 Taidehistorian käytäntö 10 op

2. Taidehistorian valinnaiset erityisalueet 19 op:
Opiskelija perehtyy syvällisemmin 2-4 taidehistorian erityisalueeseen.
UYLE0331 Kuvataide 1900- ja 2000-luvuilla 4-8 op
UYLE0332 Pohjoinen taide 4-8 op
UYLE0333 Arktinen taide 4-8 op
UYLE0345 Saamelainen taide 4-8 op
UYLE0334 Moderni arkkitehtuuri ja sisustustaide 4-8 op
UYLE0312 Graafinen taide 4-8 op
UYLE0335 Taideteollisuus ja muotoilu 4-8 op
UYLE0336 Taideperiodit ja sisustustyylien historia 4-8 op
UYLE0315 Ulkoeurooppalainen taide 4-8 op
UYLE0316 Nainen ja taide 4-8 op
UYLE0317 Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus 4-8 op

3. Täydentävät opinnot 3 op
UYLE0338 Tutkiva kirjoittaminen 3 op

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot, esseet, oppimispäiväkirja, tulkintaharjoitus, kirjatentti, verkkokurssi, opintomatkat, seminaarit.

Huomaa! Kirjatentin vähimmäismäärä aineopinnoissa on 4 op.

 
Vaadittavat suoritukset 

Suoritustavasta ja tentittävästä kirjallisuudesta sovitaan erityisalueesta vastaavan opettajan kanssa. Tentissä 1 teos vastaa 2 op:n suoritusta ellei toisin ilmoiteta. Tentin minimisuoritus on 4 opintopistettä kerrallaan. Esseessä (laajuus 2-6 op) on käytettävä muitakin lähteitä kuin kirjallisuusluettelon teoksia.

 
Kohderyhmä 

Taidehistorian aineopinnot voi aloittaa, kun taidehistorian perusopinnoista on suoritettu yli puolet. Poikkeuksena tieteellinen kirjoittaminen, joka on avoin kaikille.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä