Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0305 Moderni ja nykytaide, 5 op 
Koodi UYLE0305  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Moderni ja nykytaide  Lyhenne Moderni ja nyky 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tuija Hautala-Hirvioja 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Tentin vähimmäislaajuus perusopinnoissa on 2 op.
     Dempsey, Amy   Moderni taide   2003  - Saatavuus
     Von Bonsdorff, Bengt  Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan  1998  - Saatavuus
     Sarajas-Korte  Ars Suomen taide   1990  - Saatavuus
     Sarajas-Korte  Ars Suomen taide  1990  - Saatavuus
     Honour, Hugh   Maailman taiteen historia   1997  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa länsimaisen modernin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen sekä nykytaiteen tyylejä ja ilmiöitä
- selittää länsimaisen modernin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen sekä nykytaiteen taustatekijöitä
- tunnistaa länsimaisen modernin arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen sekä nykytaiteen tyylejä ja ilmiöitä Suomen taiteessa

 
Sisältö 

Perustiedot länsimaisen modernin ja nykytaiteen taustoista, ilmiöistä ja tyyleistä sekä niiden ilmenemisestä Suomen taiteessa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot: Kuvataide 5 op (24-32 h, Tuija Hautala-Hirvioja) tai/ja kirjatentti (vähimmäissuoritus 2 op kerrallaan).
Itsenäinen työskentely yht. 141 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Luentotentti / essee / oppimispäiväkirja / tulkintaharjoitus
Kirjallisuustentti tai korvaavat luennot

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kuvataide
Dempsey, Amy (2003) Moderni taide (2 op) 
von Bonsdorff, Bengt (1998) Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan, luvut 13-21 (1 op) 
Sarajas-Korte, Salme  (1990) Ars Suomen taide, osa 5, s. 60-83 ja s. 245-270 (1 op)
Sarajas-Korte, Salme  (1990) Ars Suomen taide, osa 6, s. 77-112 ja 181-234) (1 op)
Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudempi) Maailman taiteen historia (luvut 19, 20, 21 ja 22) (2 op)

 
Arviointi 

5-1 / Uusittava

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tuija Hautala-Hirvioja.

 
Opetuskieli 

Suomi/Finnish

 
Pakollisuus 

Pakollinen taidehistorian sivuaineopiskelijoille.

Valinnainen kuvataidekasvatuksen opiskelijoille.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Moderni ja nykytaide  Luentokurssi  Tuija Hautala-Hirvioja 
24.01.22ma 16.15-20.00
25.01.22ti 16.15-20.00
31.01.22ma 16.15-20.00
01.02.22ti 16.15-20.00
07.02.22ma 16.15-20.00
08.02.22ti 16.15-20.00
14.02.22ma 16.15-20.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä