Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0308 Taidehistorian käytäntö, 10 op 
Koodi UYLE0308  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Taidehistorian käytäntö  Lyhenne Taidehistorian 
Laajuus10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tuija Hautala-Hirvioja 
Maija Mäkikalli 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-hyödyntää taidehistoriallista lähdemateriaalia
-kerätä tutkimusmateriaalia ja tuottaa tutkimustekstiä
-soveltaa taidehistorian tutkimusmenetelmiä tutkimustekstissään

 
Sisältö 

Opiskelija perehtyy taidehistoriallisen tutkimukseen sekä tulosten dokumentointiin ja raportointiin.
Kurssi jakautuu seuraaviin osiin:
kenttätyöhön, jossa harjoitellaan kohteen inventointia, dokumentointia ja raportointia sekä kirjoitusseminaariin, jossa harjaannutaan pienryhmissä taidehistorian kirjoitusmenetelmiin (tutkielma, essee, artikkeli).

 
Toteutus ja työmuodot 

Seminaarit (30-40 h) ja itsenäinen työskentely yht. 200 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kenttätyö: työskentely ja raportointi pienryhmissä sekä pienimuotoisen kenttätyöhön pohjautuvan esseen kirjoittaminen ja käsittely pienryhmässä.    
Kirjoitusseminaari: oman tutkimusartikkelin esittely ja toisen opponointi

 
Arviointi 

Hyväksytty/täydennettävä tutkimusartikkeli

 
Ajankohta 

Syksy ja kevät  

 
Kohderyhmä 

Opetukseen voi osallistua kun taidehistorian perusopinnoista on suoritettu yli puolet.

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot: Tuija Hautala-Hirvioja, Jonna Katajamäki ja Maija Mäkikalli

 
Opetuskieli 

Suomi/Finnish

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Taidehistorian käytäntö  Harjoitusryhmä  10  Tuija Hautala-Hirvioja,
Jonna Katajamäki 
09.09.19ma 17.00-20.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä