Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV1700 Kuvataiteen perusopinnot sivuaine, 25 op / 15 ov 
Koodi UKUV1700  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataiteen perusopinnot sivuaine  Lyhenne Kuvataiteen per 
Laajuus25 op / 15 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelijan tulee omata riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot.
Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin.

 
Sisältö 

UKUV1700 Kuvataiteen perusopinnot 25 op

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajoihin 4 op

UYLE0229 Portfolio 1 op
Opiskelija valitsee viisi kurssia seuraavista:
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UTAK0113 Valokuvaus 4 op
UTAK0115 Värioppi 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op
UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op


Osa perusopintojen kursseista kuuluu muotoilualojen yhteisiin opintoihin, joiden tilalle tulee suorittaa vastaava määrä muita opintoja.

Kuvataiteen perusopintoja suorittaville ei järjestetä erikseen kuva ja muoto -työpajakursseja, vaan opiskelijat voivat osallistua muiden koulutusohjelmien kursseille mikäli niillä on tilaa. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee lisätiedoissa mainita, että kurssi tulee osaksi kuvataiteen perusopintoja. Portfolio-kurssi suoritetaan viimeisenä kurssina ja sen suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä (3) antaa opinto-oikeuden kuvataiteen aineopintoihin.

Ennen vuotta 2010 aloittaneiden opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä kuvataiteen professoriin, jonka kanssa kuvataiteen perusopintojen suorittamisesta tehdään HOPS.

Muiden tiedekuntien opiskelijat suorittavat kuvataiteen perusopinnot avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti, ks. avoimen yliopiston opinto-opas.

 
Vastuuhenkilö 

Jaana Erkkilä-Hill

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä