Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU1505 Ruumiillisuus ja seksuaalisuus, 5 op 
Koodi XNTU1505  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ruumiillisuus ja seksuaalisuus  Lyhenne Ruumiillisuus j 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Juvonen, Tuula  Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa  2015  - Saatavuus
     Mustola, Kati  Sateenkaari-Suomi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa   2007  - Saatavuus
     Kinnunen, Taina  Lihaan leikattu kauneus  2008  - Saatavuus
     Harjunen, Hannele & Kyrölä, Katariina   Koolla on väliä! lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli   2007  - Saatavuus
     Laukkanen, M.  Sähköinen seksuaalisuus : tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa  2007  - Saatavuus
     Irin Sari, Meskus Mianna & Oikkonen Venla (toim)  Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaali  2014  - Saatavuus
     Reinikainen, Marjo-Riitta   Vammaisuuden sukupuolittuneet ja sortavat diskurssit yhteiskunnallis-diskursiivinen näkökulma vammai  2007  - Saatavuus
     Vehviläinen, M.  Ruumis töihin!: käsite ja käytäntö  2004  - Saatavuus
     Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne   Seksuaalinen ruumis   2006  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. ymmärtää ruumiillisuuden yhteiskunnallista ja historiallista taustaa
2. osaa tulkita ruumiillisuuden ja seksuaalisuuden normittamista
3. ymmärtää ruumiillisuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden välisiä kytkentöjä.

 
Sisältö 

Tavoitteena on yhdessä pohtia ruumiillisuuden kulttuurisia ja yksilöllisiä merkityksiä. Luentojen painopiste on ruumiillisuuden ja seksuaalisuuden tutkimuksessa, ja harjoituksissa keskitytään analysoimaan ajankohtaisia ilmiöitä.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi koostuu luennoista ja itsenäisesti tehtävistä harjoitustehtävistä. Luennoille (15 h) osallistuminen ja harjoitusten tekeminen sekä kurssikirjallisuuden ja luentojen pohjalta oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Itsenäisen työn osuus: luennot ja oppimispäiväkirja 90 h, harjoitukset 40h. Kurssin voi suorittaa myös esseenä, jolloin valitaan kolme teosta kirjallisuuslistasta.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Juvonen, Tuula: Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa, 2015
tai
Sateenkaari-Suomi: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Mustola, Kati ja Pakkanen, Johanna (toim.), 2007
Kinnunen, Taina: Lihaan leikattu kauneus, 2008
Koolla on väliä!: lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Harjunen, Hannele & Kyrölä, Katariina (toim.), 2007
Laukkanen, Marjo: Sähköinen seksuaalisuus: tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa, 2007. http://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61707/Marjo_Laukkanen_v%C3%A4it%C3%B6skirja.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Muokattu elämä: teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Irni, Sari, Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (toim.), 2014
Reinikainen, Marjo-Riitta: Vammaisuuden sukupuolittuneet ja sortavat diskurssit, 2007
Ruumis töihin!: käsite ja käytäntö. Jokinen, Eeva, Kaskisaari, Marja & Husso, Marita (toim.), 2004
Seksuaalinen ruumis. Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne (toim.), 2006

 

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Ajankohta 

4. periodi, kirjallisuuskuulustelu tai essee

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä