Opintojakso

Hae opetus/tentit
XVEN0003 Venäjä 3 (CEFR A1-A2), 3-4 op 
Koodi XVEN0003  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Venäjä 3 (CEFR A1-A2)  Lyhenne Venäjä 3 (CEFR 
Laajuus3-4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0033 Venäjän kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1. pystyy käyttämään yksinkertaista kieltä keskeisimpiin tarkoituksiin, esimerkiksi tiedonvaihtoon ja pyyntöjen esittämiseen
2. pystyy vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin ja reagoimaan yksinkertaisiin lausumiin
3. rohkaistuu asioimaan venäjän kielellä esimerkiksi kaupassa, postissa tai pankissa yksinkertaisissa tilanteissa
4. pystyy selkeästi rakentamaan lauseita, koska kielioppi ei enää tunnu sekavalta
5. saavuttaa vähintään A1-tason eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Kurssilla laajennetaan kielioppitietoja, opitaan uusia lauserakenteita, tutustutaan paremmin venäläiseen tapakulttuuriin ja traditioihin. Kurssi sisältää kirjallisia ja suullisia kielioppiharjoituksia, erilaisten tekstien lukemista ja kääntämistä sekä sanastotehtäviä.

 
Edeltävät opinnot 

XVEN0001 Venäjä 1 - XVEN0002 Venäjä 2 tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Parityöskentelyä ja opettajan antamaa ohjausta 48 t, itsenäistä opiskelua.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista harjoitustehtäviin. Loppukoe.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Oppikirja: Курс на Север.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Valentina Katainen

 
Opetuskieli 

Suomi
Venäjä

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Venäjä 3, verkkokurssi  Verkkokurssi  Valentina Katainen 
14.01.21to 09.00-11.00
18.01.21ma 09.00-11.00
19.01.21ti 09.00-11.00
20.01.21ke 09.00-11.00
21.01.21to 09.00-11.00
25.01.21ma 09.00-11.00
26.01.21ti 09.00-11.00
27.01.21ke 10.00-12.00
28.01.21to 09.00-11.00
01.02.21ma 09.00-11.00
02.02.21ti 09.00-11.00
03.02.21ke 10.00-12.00
04.02.21to 09.00-11.00
08.02.21ma 09.00-11.00
09.02.21ti 09.00-11.00
10.02.21ke 10.00-12.00
11.02.21to 09.00-11.00
15.02.21ma 09.00-11.00
16.02.21ti 09.00-11.00
17.02.21ke 10.00-12.00
18.02.21to 09.00-11.00
22.02.21ma 09.00-11.00
23.02.21ti 09.00-11.00
24.02.21ke 10.00-12.00
25.02.21to 09.00-11.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä