Opintojakso

Hae opetus/tentit
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä, 2 op 
Koodi XPUH0003  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Vuorovaikutus ryhmissä  Lyhenne Vuorovaikutus r 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. ymmärtämään vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana asiantuntijuuttaan
2. oppimaan itsereflektiota sekä palautteen antamista ja käsittelemistä
3. toimimaan ryhmissä tavoitteellisesti ja yhteistyöhakuisesti 
4. kehittämään vuorovaikutusosaamistaan ja puheviestintätaitojaan erityisesti ryhmässä toimimisen näkökulmasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää, minkälaista on tavoitteellinen ja tarkoituksenmukainen vuorovaikutus ryhmässä 
2. osaa edistää ryhmän tehtävää ja osallistua ryhmän toimintaan monipuolisesti 
3. osaa kuunnella analyyttisesti ja arvioiden
4. osaa antaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
5. osaa analysoida ja arvioida omaa vuorovaikutusosaamistaan erityisesti ryhmäviestinnän näkökulmasta
6. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen omasta viestintäkäyttäytymisestään ryhmässä.

 
Sisältö 

Vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, viestinnän eettisyys).
Ryhmätaidot osana puheviestintäosaamista.
Ryhmän rakentuminen ja kehittyminen.
Oman viestijäkuvan hahmottaminen ja analysointi, erityisesti ryhmässä toimimisen näkökulmasta.
Palautteen rakentava antaminen ja käsitteleminen.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetusta 24 tuntia: työskentelymuotoina luennot, keskustelut sekä harjoitukset ja niiden analysoiminen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Kontaktiopetuksessa ja verkossa jaettava materiaali.

Oheislukemistoksi suositellaan myös Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen verkkomateriaaleja:
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/index.html  
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana.

 
Vastuuhenkilö 

Teemu Kauppi

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Puheviestinnän pakolliset opinnot (2 op) valitaan seuraavista:
XPUH0001 Puheviestintä
XPUH0001 Puheviestintä (viestintärohkeuden ryhmä)
XPUH0002 Esiintymistaito
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Vuorovaikutus ryhmissä, ryhmä 2  Harjoitusryhmä    14.03.22 -29.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä