Opintojakso

Hae opetus/tentit
KYLE0201 Yliopisto-opintoihin ja kasvatusalan työelämään orientoituminen, 2 op / 1 ov 
Koodi KYLE0201  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Yliopisto-opintoihin ja kasvatusalan työelämään orientoituminen  Lyhenne Yliopisto-opint 
Laajuus2 op / 1 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia osana yliopistoyhteisöä
- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja
- käyttää WebOodia
- tunnistaa omaa osaamistaan
- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.

 
Sisältö 

Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto
Koulutusalan/oppiaineiden esittely
Opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet
Opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt
Fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
Kirjasto ja informaatiopalvelut

 
Toteutus ja työmuodot 

Yliopiston avajaiset
Yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville
Tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi
Opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus
Opettajatuutoreiden ohjaus ja HOPS:n laadinta
Yksilö- ja ryhmäohjausta (15 h)

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä opiskelija- ja opettajatuutorin ohjaukseen
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopisteet annetaan HOPS:n palauttamisen jälkeen.

 
Vastuuhenkilö 

Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä