Opintojakso

Hae opetus/tentit
SGER1100 Sosiaaligerontologian perusopinnot, 25 op / 15 ov 
Koodi SGER1100  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sosiaaligerontologian perusopinnot  Lyhenne Sosiaaligeronto 
Laajuus25 op / 15 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0891 Gerontologia 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Sosiaaligerontologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

  • jäsentää vanhenemista yhteiskunnallisena, kulttuurisena, sosiaalisena sekä kokemuksellisena ilmiönä
  • hahmottaa sosiaaligerontologian tutkimusalueita sekä sosiaaligerontologian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja metodologiaa
  • jäsentää vanhenemista biologisena, psykologisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä eritellä vanhustyön eri alueita
  • hahmottaa suomalaisen ikääntymispolitiikan pääpiirteitä ja keskeisiä vanhuspalveluja sekä niiden tavoitteita ja aikaansaannoksia.
 
Sisältö 

SGER1100 SOSIAALIGERONTOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op) 

  • SGER1116 Johdatus sosiaaligerontologiaan 5 op
  • SGER1112 Gerontologian erityiskysymyksiä 5 op
  • SGER1113 Ikääntymispolitiikka ja palvelujärjestelmä 5 op
  • SGER1114 Ikääntymisen sosiokulttuurisuus ja iäkkäiden arjen toimijuus 5 op 
  • SGER1115 Sosiaaligerontologian tutkimus 5 op
 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä