Opintojakso

Hae opetus/tentit
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta, 2 op 
Koodi YMEN1804  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tieteellinen tiedonhankinta  Lyhenne Tieteellinen ti 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0957 Tutkimusmenetelmät 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Paula Kangasniemi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hirsjärvi, Sirkka   Tutki ja kirjoita   2007  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä tarvittavan tiedon luonteen ja laajuuden
  • tunnistaa erityyppiset tiedonhakujärjestelmät ja ymmärtää, miten niiden käyttö ja merkitys eroavat esimerkiksi tieteenaloittain
  • hakea tarvittavan tiedon valitsemalla sopivimmat tiedonhakujärjestelmät ja niihin sopivat hakustrategiat
  • arvioida tietoa ja sen lähteitä kriittisesti.
 
Sisältö 

Oman tieteenalan tärkeimmät tietokannat, oman tutkimusaiheen hakusanojen valinta, suunnitelmallinen tiedonhankinta omasta tutkimusaiheesta, tiedon ja sen lähteiden kriittinen arviointi, viitteidenhallinnan apuvälineet, RefWorks.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssin voi suorittaa kokonaan verkossa, mutta lisäksi on tarjolla myös lähiopetusta.

 
Vaadittavat suoritukset 

Verkkotehtävät Optimassa ja laaja tiedonhaku omaan tutkimusaiheeseen liittyen.

 
Ajankohta 

1., 2., 3., 4. ja 5. periodi

 
Kohderyhmä 

Opintojakso suositellaan opiskeltavaksi kandidaatin tutkielman yhteydessä.

 
Vastuuhenkilö 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Lapin yliopistokirjasto, tietoasiantuntija Paula Kangasniemi

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuneet saavat lisätietoa opintojaksosta sähköpostilla.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Tieteellinen tiedonhankinta 2021/2  Verkkokurssi  Paula Kangasniemi 
22.03.21 -25.04.21 -
pidetty Tieteellinen tiedonhankinta 2021/3  Verkkokurssi  Paula Kangasniemi 
10.05.21 -31.07.21 -

Tulevat tentit
Ei tenttejä