Opintojakso

Hae opetus/tentit
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta, 2 op 
Koodi YMEN1804  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tieteellinen tiedonhankinta  Lyhenne Tieteellinen ti 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0957 Tutkimusmenetelmät 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Paula Kangasniemi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hirsjärvi, Sirkka   Tutki ja kirjoita   2007  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä tarvittavan tiedon luonteen ja laajuuden
- tunnistaa erityyppiset tiedonhakupalvelut ja ymmärtää, miten niiden käyttö ja merkitys eroavat esimerkiksi tieteenaloittain
- hakea tarvittavan tiedon valitsemalla sopivimmat tiedonhakupalvelut ja niihin sopivat hakustrategiat
- arvioida tietoa ja sen lähteitä kriittisesti.

 
Sisältö 

Oman tieteenalan keskeiset tiedonhakupalvelut, hakusanojen valinta omaan tutkimusaiheeseen liittyen, tiedonhaut neljässä erisisältöisessä hakupalvelussa sekä RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käyttö.

 
Edeltävät opinnot 

Opintojakso suositellaan opiskeltavaksi kandidaatintutkielman yhteydessä.

 
Toteutus ja työmuodot 

Verkkokurssi, mutta lisäksi on tarjolla myös lähiopetusta (3 x 3 h).

 
Vaadittavat suoritukset 

Verkkotehtävät Moodlessa ja laaja tiedonhaku omaan tutkimusaiheeseen liittyen.

 
Arviointi 

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

Hyväksytty: Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella.

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Tieteellinen tiedonhankinta 2021/3  Verkkokurssi  Paula Kangasniemi 
10.05.21 -31.07.21 -
ilmoittautumisaika on päättynyt Tieteellinen tiedonhankinta (2021/4)  Verkkokurssi  Paula Kangasniemi  13.09.21 -11.10.21
ilmoittaudu Scientific Information Retrieval (2021/2)  Verkkokurssi  Kati Vuontisjärvi 
03.11.21ke 09.15-12.00
ilmoittaudu Tieteellinen tiedonhankinta (2021/5)  Verkkokurssi  Paula Kangasniemi  08.11.21 -07.12.21
Ei ilmoittautumista Tieteellinen tiedonhankinta (2022/1)  Verkkokurssi  Paula Kangasniemi  17.01.22 -13.02.22
Ei ilmoittautumista Tieteellinen tiedonhankinta (2022/2)  Verkkokurssi  Paula Kangasniemi  14.03.22 -10.04.22
Ei ilmoittautumista Tieteellinen tiedonhankinta (2022/3)  Verkkokurssi  Paula Kangasniemi  02.05.22 -31.07.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä