Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0514 Syventävä harjoittelu, 7 op 
Koodi UKUV0514  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Syventävä harjoittelu  Lyhenne Syventävä harjo 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa  

- toimia itsenäisesti kuvataiteen opettajana  

- vastata kokonaisvaltaisesti sekä opetustapahtumasta että laajemmasta opetusjaksosta  

- suunnitella, eriyttää, integroida ja arvioida opetusta ja pyrkiä siinä itsenäisiin ja persoonallisiin ratkaisuihin  

- reflektoida omia opetuskokemuksiaan  

- arvioida opetusportfolion merkitystä osana opettajuuteen kasvamista

 
Sisältö 

Syventävän harjoittelun suorittaminen lukiossa tai peruskoulussa kuvataiteen lehtorin ohjauksessa. Portfoliotyöskentely.

 
Edeltävät opinnot 

Modulien I, II ja III hyväksytty suorittaminen. 

 
Toteutus ja työmuodot 

Opetusharjoittelu suoritetaan Rovaniemen lukioissa ja peruskouluissa, Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukiossa tai erillissopimuksesta muualla Suomessa yliopiston yhteydessä toimivassa harjoittelukoulussa kuvataiteen lehtorin ohjauksessa. Lisäksi harjoittelua voi ohjata Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman järjestämään ohjaavien opettajien täydennyskoulutukseen osallistunut kuvataideopettaja. Mikäli aiemmat harjoittelut on suoritettu peruskoulussa, tulee syventävä harjoittelu suorittaa lukiossa.
Suunnitteluseminaari (harjoitteluinfo) 2 h
Harjoittelukoulu:
- Rehtorin luento 2 h
- Harjoittelun ohjaus (yksilöohjaus 12h, jos opiskelija pitää kaikki tunnit itsenäisesti, ryhmäohjaus 8 h)
- Harjoitustunnit ja opetuksen seuraaminen 50 h, joista harjoitustunteja vähintään 24 h
Itsenäinen työskentely 141 h
Palauteseminaari 6 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun, portfoliotyöskentelyyn sekä suunnittelu- ja palauteseminaareihin.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

1.-2. periodit

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot, 2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus/Elina Härkönen 

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Syventävä harjoittelu  Harjoittelu  Elina Härkönen 
03.09.19ti 15.00-17.00
12.09.19 -18.09.19 08.00-16.00
30.09.19 -27.11.19 08.00-16.00
02.12.19ma 10.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä