Opintojakso

Hae opetus/tentit
SMEN0319 R-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissä, 3-5 op 
Koodi SMEN0319  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi R-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissä  Lyhenne R-ohjelman käyt 
Laajuus3-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0422 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa R:n perusteet ja toimintafilosofian
  • avata, tallentaa, tuottaa ja muokata R:n tiedostoja
  • tehdä tavallisimmat tilastolliset analyysit ja muodostaa tavallisimmat graafiset esitykset R:n avulla.
 
Sisältö 

Datakehikot ja matriisit, oliot, funktiot ja kirjastot. R poikkeaa esim. SPSS-ohjelmistosta siinä, ettei valmiita valikoita ole (poikkeus: kirjasto Rcmdr tai ohjelma RStudio), vaan kaikki tarvittavat tiedot on määriteltävä ja pyydettävä, kirjoitettava. R tarjoaa monipuoliset tulosteet (esimerkiksi p-arvot lasketaan tarkasti) ja laadukkaan grafiikan. R tulostaa vain sen, mitä käyttäjä haluaa. Kurssilla opitaan aineiston syöttö tai luku valmiista havaintomatriisista, muuttujien muodostus muunnoksineen, tavallisimmat graafiset esitykset ja tunnetuimpien testien käyttö.

 
Edeltävät opinnot 

TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot (n. 10 t) ja atk-harjoitukset (n. 20 t).

 
Vaadittavat suoritukset 

Harjoitustyö.

 
Oheiskirjallisuus 

Ranta – Rita – Kouki: Biometria.
Jari Oksasen sivuilta: http://cc.oulu.fi/~jarioksa/opetus/rekola/.

 
Arviointi 

Hylätty: Harjoitustyö ja laskutehtävät ovat erittäin puutteellisia tai virheellisiä tai ne sisältävät huomattavia väärinkäsityksiä.

Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Harjoitustyö ja laskutehtävät ovat suppeita, pintapuolisia tai vastaavat heikosti tehtävänantoa. Niissä tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Harjoitustehtävät ja laskutehtävät voivat sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.

Hyvä ja kiitettävä (3-4): Harjoitustyö ja laskuharjoitukset vastaavat tehtävänantoa, osoittavat ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Ne muodostavat asiasta kokonaiskuvan, mutta niissä saattaa olla puutteita.

Erinomainen (5): Harjoitustyössä ja laskuharjoituksissa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Harjoitustyö ja laskuharjoitukset osoittavat itsenäistä otetta ja oivallusta. Ne ovat ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Ne on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Tilastotieteen lehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Lisätiedot 

R-ohjelmisto on maksutta ja ilman lisenssejä kenen tahansa ladattavissa internetistä ja siksi tutkimuskäytössä yhä suositumpi. Jotta R:n hyöty ja monipuolisuus selviävät, on sen toimintafilosofia opeteltava. Tähän on oivat mahdollisuudet, sillä R on hyvin dokumentoitu (ilmaista oppimateriaalia on paljon saatavissa).

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä