Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0316 Nainen ja taide, 4-8 op 
Koodi UYLE0316  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Nainen ja taide  Lyhenne Nainen ja taide 
Laajuus4-8 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Maija Mäkikalli 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Yleistä
     Von Bonsdorff, Pauline & Seppä, Anita  Kauneuden sukupuoli näkökulmia feministiseen estetiikkaan   2002  - Saatavuus
     Nochlin, Linda   Women, art, and power and other essays   1989  - Saatavuus
     Parker, Rozsika   Old mistresses women, art and ideology   1981  - Saatavuus
     Vänskä, Annamari   Vikuroivia vilkaisuja ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus   2006  - Saatavuus
Kuvataide
     Konttinen, Riitta  Totuus enemmän kuin kauneus naistaiteilija, realismi ja naturalismi 1880-luvulla  1991  - Saatavuus
     Palin, Tutta   Oireileva miljöömuotokuva yksityiskohdat sukupuoli- ja säätyhierarkian haastajina   2004  - Saatavuus
Arkkitehtuuri
     Kinnunen, Ulla toim.  Aino Aalto  2004  - Saatavuus
     Suominen-Kokkonen, Renja  The Fringe of a Profession  1992  - Saatavuus
Taideteollisuus ja muotoilu
     Parker, Rozsika  Subversive stitch embroidery and the making of the feminine  1984  - Saatavuus
     Sparke, Penny   As long as it s pink the sexual politics of taste   1995  - Saatavuus
     Svinhufvud, Leena  Moderneja ryijyjä, metritavaraa ja käsityötä. Tekstiilitaide ja nykyaikaistuva taideteollisuus Suomessa maailmansotien välisenä aikana  2009  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa naistaiteilijoiden aseman ja paikan taidemaailmassa
-analysoida teoksia sukupuolen näkökulmasta

 
Sisältö 

Opiskelijalla on perustiedot naistaiteilijan asemasta taidemaailmassa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Tentit, esseet, luennot, luentosarjat, opintomatkat, seminaarit

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Yleistä
von Bonsdorff, Pauline & Seppä, Anita (2002) Kauneuden sukupuoli näkökulmia feministiseen estetiikkaan
Nochlin, Linda (1989) Women, Art, and Power and Other Essays
Parker, Rozsika & Pollock, Griselda(1981) Old Mistresses. Women, Art and Ideology
Vänskä, Annamari (2006) Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus
Kuvataide
Konttinen, Riitta (2010) Naiset taiteen rajoilla. Naistaiteilijat Suomessa 1800-luvulla.
Palin, Tutta (2004) Oireileva miljöömuotokuva. Yksityiskohdat sukupuoli- ja säätyhierarkian haastajina
Arkkitehtuuri
Kinnunen, Ulla toim. (2004) Aino Aalto
Suominen-Kokkonen, Renja (1992) The Fringe of a Profession
Taideteollisuus ja muotoilu
Parker, Rozsika (1984) Subversive Stitch. Embroidery and the Making of the Feminine
Sparke, Penny (1995) As Long as It’s Pink. The Sexual Politics of Taste
Svinhufvud, Leena (2009) Moderneja ryijyjä, metritavaraa ja käsityötä. Tekstiilitaide ja nykyaikaistuva taideteollisuus Suomessa maailmansotien välisenä aikana

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Maija Mäkikalli

 
Opetuskieli 

Suomi/Finnish

 
Pakollisuus 

Vaihtoehtoinen

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Nainen ja taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
24.10.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Nainen ja taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
21.11.19to 12.00-16.00
ilmoittaudu Nainen ja taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
12.12.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Nainen ja taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
23.01.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Nainen ja taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
20.02.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Nainen ja taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
19.03.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Nainen ja taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
23.04.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Nainen ja taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
21.05.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Nainen ja taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
18.06.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Nainen ja taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
06.08.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Nainen ja taide  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
27.08.20to 12.00-16.00