Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0317 Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus, 4-8 op 
Koodi UYLE0317  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Lyhenne Taiteen filosof 
Laajuus4-8 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Maija Mäkikalli 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Eldridge, Richard  Johdatus taiteenfilosofiaan  2009  - Saatavuus
     Dewey, John.   Taide kokemuksena / John Dewey ; suomentaneet Antti Immonen & Jarkko S. Tuusvuori.   2010  - Saatavuus
     Hauser, Arnold   Sociology of art   1982  - Saatavuus
     Hauser, Arnold  Philosophy of art history  1990  - Saatavuus
     Freud, Sigmund   Uni ja isänmurha kuusi esseetä taiteesta   1995  - Saatavuus
     Jung  Symbolit piilotajunnan kieli   1991  - Saatavuus
     Kaitaro, Timo   Runous, raivo, rakkaus johdatus surrealismiin   2001  - Saatavuus
     Reiners, Seppä & Vuorinen toim.  Estetiikan klassikot Platonista Tolstoihin  2009  - Saatavuus
     Tolstoj, Lev Nikolaevic.   Mitä on taide? / Leo Tolstoi ; suomennos ja johdanto Martti Anhava.   2000  - Saatavuus
     Vuorinen Jyri  Estetiikan klassikoita  1993  - Saatavuus
     Vuorinen, Jyri   Esteettinen taidemääritelmä   1995  - Saatavuus
     Ylimartimo, Sisko   Lumikuningattaren valtakunta H. C. Andersenin satu sisäisen kasvun kuvauksena   2002  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa taidehistoriaa sivuavien tieteenalojen näkökulmia
-soveltaa vähintään yhden tieteenalan näkökulman periaatteita visuaalisuuden tulkinnassa

 
Sisältö 

Perustiedot taiteen filosofiasta tai psykologiasta tai sosiologiasta tai taidekasvatuksesta.

 
Toteutus ja työmuodot 

Tentit, esseet, luennot, luentosarjat, opintomatkat, seminaarit

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Eldridge, Richard (2009) Johdatus taiteenfilosofiaan
Dewey, John (2010) Taide kokemuksena
Hauser, Arnold (1982) Sociology of Art
Hauser, Arnold (1990) Philosophy of Art History
Freud, Sigmund (1995) Uni ja isänmurha. Kuusi esseetä taiteesta
Jung, Carl G. (1991) Symbolit piilotajunnan kieli
Kaitaro, Timo (2001) Runous, raivo, rakkaus. Johdatus surrealismiin
Reiners, Seppä & Vuorinen toim. (2009) Estetiikan klassikot PlatonistaTolstoihin
Tolstoi, Leo (2000 ) Mitä on taide?
Vuorinen Jyri (1993) Estetiikan klassikoita
Vuorinen, Jyri (1995) Esteettinen taidemääritelmä
Ylimartimo, Sisko (2002) Lumikuningattaren valtakunta. H. C. Andersenin satu sisäisen kasvun kuvauksena

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tuija Hautala-Hirvioja

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Vaihtoehtoinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
19.09.19to 12.00-16.00
pidetty Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Yleinen tentti  Tuija Hautala-Hirvioja 
24.10.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Yleinen tentti  Tuija Hautala-Hirvioja 
21.11.19to 12.00-16.00
ilmoittaudu Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Yleinen tentti  Tuija Hautala-Hirvioja 
12.12.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Yleinen tentti  Tuija Hautala-Hirvioja 
23.01.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Yleinen tentti  Tuija Hautala-Hirvioja 
20.02.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Yleinen tentti  Tuija Hautala-Hirvioja 
19.03.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Yleinen tentti  Tuija Hautala-Hirvioja 
23.04.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Yleinen tentti  Tuija Hautala-Hirvioja 
21.05.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Yleinen tentti  Tuija Hautala-Hirvioja 
18.06.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Yleinen tentti  Tuija Hautala-Hirvioja 
06.08.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Taiteen filosofia, psykologia, sosiologia ja taidekasvatus  Yleinen tentti  Tuija Hautala-Hirvioja 
27.08.20to 12.00-16.00