Opintojakso

Hae opetus/tentit
XVEN0225 Venäjän kulttuuri ja maantuntemus, 3-5 op 
Koodi XVEN0225  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Venäjän kulttuuri ja maantuntemus  Lyhenne Venäjän kulttuu 
Laajuus3-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0033 Venäjän kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1. on saanut laajan yleiskuvan Venäjästä valtiona ja yhteiskuntana
2. on tutustunut maan historiaan, kirjallisuuteen, musiikkiin, taiteeseen ja teatteriin sekä venäläisten tapakulttuuriin nykypäivänä
3. on oppinut venäläisen kulttuurin erityispiirteitä ja pystyy hyödyntämään saavutetut tiedot mahdollisessa yhteistyössä venäläisten kanssa.

 
Sisältö 

Opiskelija saa itse valita esitelmäaiheita Venäjän kulttuurin eri osa-alueilta: kirjallisuus, musiikki, taide, teatteri sekä historia, politiikka, luonto ja yhteiskunta (ohjelma vahvistetaan kurssin alussa ensimmäisellä tapaamiskerralla ja se laitetaan myös WebOodiin). Esitelmät pidetään suomeksi tai venäjäksi (opiskelija saa valita esitelmän kielen). Kurssilla vierailevat myös tiedekuntien Venäjä-asiantuntijat.

 
Edeltävät opinnot 

Lukio tai vastaavat opinnot.
(esim. XVEN0001 Venäjä 1 - XVEN0004 Venäjä 4).

 
Toteutus ja työmuodot 

Tietojen itsenäistä hankintaa ja esitelmien pitämistä kohdemaasta 60 t, itseopiskelua.

 
Vaadittavat suoritukset 

Säännöllinen läsnäolo, aktiivinen osallistuminen, esitelmän pitäminen. Luentopäiväkirja.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Valentina Katainen

 
Opetuskieli 

Suomi
Venäjä

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä