Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0300 Taidehistorian perusopinnot, sivuaine, 25 op 
Koodi UYLE0300  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Taidehistorian perusopinnot, sivuaine  Lyhenne Taidehistorian 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tuija Hautala-Hirvioja 

Kuvaus:
Sisältö 

Taidehistorian oppiaineen tutkimus- ja opetusalaan kuuluu koko visuaalinen kulttuuri. Taidehistorian avulla tutustut kuvataiteiden, arkkitehtuurin, taideteollisuuden, muotoilun sekä luonnonmaiseman, rakennetun ympäristön ja muun esinemaailman ilmiöihin sekä lappilaiseen, pohjoiseen ja arktiseen taiteeseen. Taidehistorian opinnot tukevat taideteollisen alan opiskelijoiden ammatillista kehittymistä, tarjoavat ajankohtaisia tutkimuksellisia näkökulmia ja yleissivistävää tietoa sekä syventävät visuaalisen kulttuurin ymmärtämistä.

Taidehistorian opinnot ovat avoimia kaikille yliopistomme opiskelijoille ja voit suorittaa niitä myös Avoimen yliopiston kautta. Voit opiskella taidehistoriasta perus-, aine- ja syventävät sivuaineopinnot, mutta myös yksittäisiä kursseja oman kiinnostuksesi mukaan.

UYLE0300 Taidehistorian perusopinnot 25 op

Taidehistorian perusopinnot (myös yksittäiset kurssit) ovat avoimia kaikille Lapin yliopiston opiskelijoille. Opintojen aikana opiskelija tutustuu ensisijaisesti länsimaisen taiteen keskeisiin ilmiöihin, teoksiin ja tyyleihin.

 

UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UYLE0302 Ekskursio Suomen taiteeseen 2 op
UYLE0343 Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide 4 op
UYLE0344 Uuden ajan taide 4 op U
YLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op
UYLE0327 Moderni muotoilu ja arkkitehtuuri 4 op
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op


 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt, tentittävä kirjallisuus (tenteissä 1 teos vastaa 2 op:n suoritusta ellei toisin ilmoiteta, tentin vähimmäislaajuus perusopinnoissa on 2 op)

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tuija Hautala-Hirvioja

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä