Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0629 Kuvataidekasvatuksen metodikurssi, 3 op 
Koodi UKUV0629  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataidekasvatuksen metodikurssi  Lyhenne Kuvataidekasvat 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa kuvataidekasvatuksen tutkimuksen erilaisia tutkimusmenetelmiä
- soveltaa niitä oman pro gradu -tutkielmansa kysymystenasettelussa ja metodissa sekä muiden tutkimusten arvioinnissa

 
Sisältö 

Perehtyminen kuvataidekasvatuksen tutkimuksen lähestymistapoihin, menetelmiin, tutkimuksen eri vaiheisiin ja erityispiirteisiin.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 21 h, itsenäinen työskentely 60 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Hiltunen, Mirja, 2009. Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä

Huhmarniemi, Maria, 2016. Marjamatkoilla ja kotipalkisilla: Keskustelua Lapin ympäristökonflikteista nykytaiteen keinoin

Koivurova, Anniina, 2010. Kuvien rajat. Toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa

Jokela, Timo; Huhmarniemi, Maria & Hiltunen, Mirja, 2018. Art based action research, in Sinner, Anita & Irwin, Rita & Adam, Jeff (eds.) International perspectives on Visual Arts Dissertation in Education

Manninen, Annamari & Hiltunen, Mirja, 2016. Dealing with complexity: Pupils’ representations of place in the era of Arctic Urbanization

Luennoilla ja harjoituksissa käsiteltävät muut kuvataidekasvatuksen tutkimukset

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

1.-2. periodit

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot, 1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus, Mirja Hiltunen

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Kuvataidekasvatuksen metodikurssi  Luentokurssi  Mirja Hiltunen 
25.10.21ma 14.00-16.00
29.10.21pe 13.00-15.00
02.11.21ti 13.00-16.00
03.11.21ke 13.00-16.00
15.11.21ma 13.00-16.00
18.11.21to 09.00-12.00
25.11.21to 09.00-12.00
09.12.21to 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä