Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS3011 Pro gradu -seminaari I, 5 op / 2 ov 
Koodi KKAS3011  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pro gradu -seminaari I  Lyhenne Pro gradu -semi 
Laajuus5 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Seminaarin jälkeen opiskelija

 • osaa laatia tutkimussuunnitelman
 • osaa kommentoida tutkimustekstejä
 • osaa argumentoida näkemyksensä suullisesti ja kirjallisesti
 • osaa etsiä tutkielman kannalta adekvaattia kirjallisuutta erilaisista tietokannoista
 
Sisältö 

Tutkimussuunnitelman laatiminen ja suunnitelmista käydyt keskustelut.

Tutkimussuunnitelma sisältää seuraavat asiat:

 • tutkielman aihe ja aiheen perustelut
 • keskeiset käsitteet
 • tutkielman alustavat tavoitteet ja tutkimuskysymykset
 • tutkimusmenetelmä ja suunnitelma aineistonkeruusta.
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Jokainen osallistuja esittelee seminaareissa työnsä edistymistä sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Suunnitelmat jaetaan kaikille osallistujille etukäteen sovitulla menettelyllä.
 • Kaikki osallistujat perehtyvät teksteihin ennen istuntoa ja varautuvat esittämään rakentavia kriittisiä kommentteja.
 • Opiskelijat huolehtivat siitä, että heillä on käsiteltävä teksti mukanaan seminaarissa joko paperiversiona tai sähköisessä muodossa.
 • Ohjaaja voi halutessaan nimetä yksittäisen opponentin tai opponointi voi tapahtua kollektiivisesti.
 • Seminaari-istunnot 25h
 • Itsenäinen työ 110h

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja tutkielman ohjaajan edellyttämä tutkimussuunnitelma.

 

 
Lisätiedot 

Seminaarit aloitetaan lukuvuoden aikana alkaen joko syys- tai tammikuussa. Ohjaajan suostumuksella seminaariin on mahdollista osallistua verkkoyhteyksien avulla. Sairaus- tai muut pakolliset poissaolot voi korvata kirjallisella opponoinnilla, joka lähetetään työn tekijälle ja ohjaajalle.

 

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Pro gradu -seminaari I  Verkkokurssi  Outi Kyrö-Ämmälä 
18.01.22ti 14.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä