Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS3012 Pro gradu -seminaari II, 5 op / 2 ov 
Koodi KKAS3012  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pro gradu -seminaari II  Lyhenne Pro gradu -semi 
Laajuus5 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Seminaarin jälkeen opiskelija:

 • tuntee tutkielman aihetta koskevan keskeisen kirjallisuuden
 • ymmärtää lähdekritiikin merkityksen
 • osaa noudattaa tutkimusetiikan periaatteita omassa tutkielmassaan
 • osaa soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää
 • omaa valmiudet tutkielman loppuun saattamiseen ohjaajan avustuksella.

 

 
Sisältö 

Osallistujien laatimat kirjalliset esitykset tutkielmiensa aiheista ja niiden pohjalta käydyt keskustelut.

 

 
Toteutus ja työmuodot 
 • Jokainen osallistuja esittelee seminaareissa työnsä edistymistä sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Tuotokset jaetaan kaikille osallistujille etukäteen sovitulla menettelyllä.
 • Kaikki osallistujat perehtyvät teksteihin ennen istuntoa ja varautuvat esittämään rakentavia kriittisiä kommentteja.
 • Opiskelijat huolehtivat siitä, että heillä on käsiteltävä teksti mukanaan seminaarissa joko paperiversiona tai sähköisessä muodossa.
 • Ohjaaja voi halutessaan nimetä yksittäisen opponentin tai opponointi voi tapahtua kollektiivisesti.
 • Seminaari-istunnot 25 h
 • Itsenäinen työ 110h

 

 
Vaadittavat suoritukset 
 • Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja kirjallinen esitelmä tutkielman aiheesta.
 • Opiskelijalla on oikeus ohjaukseen myös seminaarisuoritusten jälkeen.
 • Ennen hyväksymistä tutkielma käy läpi urkund-tarkistuksen (https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Opintojen-aikana/Urkund).
 • Tutkielmaraportin palauttamisen jälkeen ja ennen tutkielman hyväksymistä kirjoitetaan kypsyysnäyte (KKAS3014).

 

 
Lisätiedot 

Seminaarit toteutetaan lukuvuoden aikana alkaen joko syys- tai tammikuussa. Ohjaajan suostumuksella seminaariin on mahdollista osallistua verkkoyhteyksien avulla. Sairaus- tai muut pakolliset poissaolot voi korvata kirjallisella tuotoksella, joka lähetetään työn tekijälle ja ohjaajalle

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Pro gradu -seminaari II  Luentokurssi  Päivi Rasi 
10.01.22ma 13.00-17.00
24.01.22ma 13.00-16.00
07.02.22ma 13.00-16.00
21.02.22ma 13.00-16.00
14.03.22ma 13.00-16.00
28.03.22ma 13.00-16.00
04.04.22ma 13.00-16.00
19.04.22ti 13.00-16.00
Ei ilmoittautumista Pro gradu -seminaari II  Verkkokurssi  Lenita Hietanen 
11.01.22ti 16.00-18.00
18.01.22ti 16.00-19.00
31.01.22ma 16.00-19.00
14.02.22ma 16.00-19.00
01.03.22ti 16.00-19.00
15.03.22ti 16.00-19.00
22.03.22ti 16.00-19.00
05.04.22ti 16.00-19.00
17.05.22ti 16.00-18.00
Ei ilmoittautumista Pro gradu -seminaari II  Luentokurssi  Merja-Leena Paksuniemi 
11.01.22ti 12.00-15.00
25.01.22ti 12.00-15.00
15.02.22ti 12.00-15.00
01.03.22ti 12.00-15.00
15.03.22ti 12.00-15.00
12.04.22ti 12.00-15.00
26.04.22ti 12.00-15.00
27.04.22ke 12.00-15.00
Ei ilmoittautumista Pro gradu -seminaari II  Luentokurssi  Ilkka Ratinen 
11.01.22ti 12.00-15.00
08.02.22ti 12.00-16.00
01.03.22ti 12.00-15.00
29.03.22ti 12.00-15.00
12.04.22ti 12.00-15.00
26.04.22ti 12.00-15.00
10.05.22ti 12.00-15.00
24.05.22ti 12.00-15.00
peruutettu Pro gradu -seminaari II  Verkkokurssi  Marja-Riitta Maasilta 
12.01.22ke 10.00-13.00
02.02.22ke 10.00-13.00
16.02.22ke 10.00-13.00
02.03.22ke 10.00-14.00
23.03.22ke 10.00-13.00
06.04.22ke 10.00-13.00
20.04.22ke 10.00-13.00
04.05.22ke 10.00-13.00
Ei ilmoittautumista Pro gradu -seminaari II  Luentokurssi  Kirsti Lempiäinen 
17.01.22ma 14.00-17.00
31.01.22ma 14.00-17.00
14.02.22ma 14.00-17.00
28.02.22ma 14.00-17.00
14.03.22ma 14.00-17.00
28.03.22ma 14.00-17.00
11.04.22ma 14.00-17.00
25.04.22ma 14.00-17.00
Ei ilmoittautumista Pro gradu -seminaari II  Verkkokurssi  Hanna Vuojärvi 
02.02.22ke 16.00-18.00
02.03.22ke 16.00-18.00
06.04.22ke 16.00-19.00
04.05.22ke 16.00-18.00
18.05.22ke 16.00-19.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä