Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS3013 Pro gradu -tutkielma, 30 op / 15 ov 
Koodi KKAS3013  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pro gradu -tutkielma  Lyhenne Pro gradu -tutk 
Laajuus30 op / 15 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiGradu(Lopputyo)  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluOpinnäytetyöt, Approbatur - Laudatur 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 
  • Tutkielman tehtävänä on osoittaa opiskelijan kykyä suunnitella ja toteuttaa tutkimusprosessi sekä kirjoittaa tutkimusraportti, joka palvelee sekä henkilökohtaista kehittymistä että kohteeseen liittyvän toiminnon kehittämistä.
  • Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös parityönä tai osana laajempaa tutkimusprojektia, jolloin kunkin kirjoittajan oma osuus tulee kyetä osoittamaan ja arvioimaan.
  • Tutkielman arviointia varten tiedekunnassa on hyväksytty arviointikriteerit, joihin tutkielman tekijän on hyvä perehtyä etukäteen ja tutkielman edetessä palata niihin tarpeen mukaan.
  • Opinnäytetyöhön kuuluu osallistuminen maturiteettikokeeseen, joka tulee suorittaa ennen pro gradu tutkielman lopullista hyväksymistä
 
Vaadittavat suoritukset 

Tutkielman laatimisen yhteydessä suositellaan otettavaksi kurssi YMEN1154 Tietoinen kirjoittaja (4 op)

 
Arviointi 

Käytetään 7-portaista arvosana-asteikkoa (1=approbatur, ja 7=laudatur). Tutkielman arviointikriteerit arvosanoittain ilmenevät opinto-oppaan liitteestä 4.

 

 

 
Pakollisuus 

Pakollinen/Compulsory

 
Lisätiedot 

Ei koske sivuaineopiskelijoita

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä