Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0213 Oppimisen moninaisuus, 5 op / 3 ov 
Koodi KERI0213  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Oppimisen moninaisuus  Lyhenne Oppimisen monin 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Pakolliset edeltävät opinnot:
    KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Outi Kyrö-Ämmälä 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Paavola, H. & Talib, M-T.   Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa  2010  - Saatavuus
     Kujala T., Krause C. M., Sajaniemi N., Silvén M., Jaakkola T. ja Nyyssölä K.  Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti.  2012  - Saatavuus
     http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.PDF
     Kaski, M. (Toim.), Manninen, A. & Pihko, H.  Kehitysvammaisuus  2012  - Saatavuus
     Ahvenainen, O. & Holopainen, E.   Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet : teoreettista taustaa ja opetuksen perusteita  2014  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija osaa

 • analysoida ajatteluun, oppimiseen ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä yksilön elämänkulussa ja erilaisissa oppimisympäristöissä
 • tunnistaa erilaisia oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja lahjakkuuden ilmenemismuotoja
 • tunnistaa moniammatillisen yhteistyön merkityksen oppimisen edistämisessä
 • tunnistaa monikulttuurisuuden vaikutukset oppimiseen
 
Sisältö 
 • Oppimisvalmiuksien ja -vaikeuksien lähestymistapoja ja taustoja
 • Sensomotoriset toiminnat oppimisessa
 • Monenlaiset oppijat lahjakkaista kehitysvammaisiin
 • Oppimisen haasteet varhaislapsuudesta aikuisuuteen
 • Oppimisen haasteiden (mm. luki-vaikeus, kehitysvamma, liikuntavamma ja aistivammat) tunnistaminen, arviointi ja tukeminen opetuksessa
 • Monikulttuurisuuden huomioiminen
 
Edeltävät opinnot 

KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi.

 

 
Toteutus ja työmuodot 

Vaihtoehto 1 (luennot ja itsenäinen työskentely):

 • KERI0213 -1 Luennot 2 op
  • Verkkoluennot (14 h), jotka tallennetaan sekä yksilölliset/yhteisölliset tehtävät luentojen aikana, tenttiin valmistautuminen ja luentotentti optimassa tai examissa (36 h)
 • KERI0213-2 Kirjallisuus 3 op
  • Itsenäinen yksilöllinen ja/tai yhteisöllinen työskentely: Itsenäistä kirjallisuuteen (3 teosta) perehtymistä sekä kirjallisuusesseet tai kirjallisuustentti (80 h)

Vaihtoehto 2 (itsenäinen työskentely):

 • KERI0213 Oppimisen moninaisuus kirjallisuutena 5 op
  • Itsenäistä kirjallisuuden opiskelua ja tentti tai esseet (135 h)
 
Vaadittavat suoritukset 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja luentojen tenttimistä sekä kirjallisuuden (3 teosta) suorittamista tai kokonaan itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuden (4 teosta) suorittamista.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kolme/neljä teosta: 

 1. Paavola, H. & Talib, M-T. 2010 Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: PS-kustannus.
 2. Ahvenainen, O. & Holopainen, E. 2014. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet: teoreettista taustaa ja opetuksen perusteita. Special data Oy.
 3. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma. 2012. Toim. Teija Kujala, Christina M. Krause, Nina Sajaniemi, Maarit Silvén, Timo Jaakkola ja Kari Nyyssölä. http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.PDF    

Kokonaan itsenäisenä työskentelynä opintojakson suorittaville kuuluu lisäksi:

Kaski, M. (Toim.), Manninen, A. & Pihko, H. 2012. Kehitysvammaisuus. Helsinki: SanomaPro.

 
Arviointi 

5-1 / hylätty

 
Ajankohta 

Luento-opetus 3. periodi.
Kirjallisuustentti Examissa

 
Vastuuhenkilö 

Kasvatustieteen yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Oppimisen moninaisuus  Verkkokurssi  Outi Kyrö-Ämmälä 
24.01.22ma 16.30-18.30
27.01.22to 16.00-18.30
31.01.22ma 16.00-18.30
03.02.22to 16.00-18.30
07.02.22ma 16.00-18.30
10.02.22to 16.00-18.30
22.02.22ti 16.00-19.00
03.03.22to 09.00-12.00
16.03.22ke 16.00-19.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä