Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op / 15 ov 
Koodi KERI0200  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Erityispedagogiikan perusopinnot  Lyhenne Erityispedagogi 
Laajuus25 op / 15 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa erityispedagogiikan opintoja suppeana sivuaineena (perusopinnot) tai laajana sivuaineena (aineopinnot). Sivuaineena erityispedagogiikka sopii moneen tutkintoon ja sivuaineopintoja voivat suorittaa kaikki Lapin yliopiston opiskelijat. Opinnot ovat tieteenalaopintoja, eivät suoraan praktiseen erityisopetukseen pätevöittäviä.

Opinnoissa perehdytään lapsen tavanomaiseen ja epätavalliseen kehitykseen, kehitys- ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin ja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät.

Erityispedagogiikan sivuaineopintoihin KERI0200 ilmoittaudutaan weboodissa. HUOM. Jos suoritat opinnot sivuaineeksi, ilmoittaudu sekä opintokokonaisuuteen että kullekin yksittäiselle opintojaksolle erikseen. Yksittäisiä opintojaksoja (ilman tarkoitusta opiskella erityispedagogiikkaa sivuaineena) voi suorittaa erityispedagogiikan peruskurssin suorittamisen jälkeen. 

 
Sisältö 

KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot

KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op / Foundations of special needs education

KERI0211 Kielen ja kommunikaation haasteet 5 op / Language and communication challenges

KERI0212 Käyttäytymisen haasteet 5 op / Challenging behaviour

KERI0213 Oppimisen moninaisuus 5 op / Diversity of learning

KERI0214 Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op / Special needs education and life long learning 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Erityispedagogiikan perusopinnot (muut)  Luentokurssi  25  Tanja Äärelä  01.08.20 -12.06.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä