Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0300 Erityispedagogiikan aineopinnot, 35 op / 20 ov 
Koodi KERI0300  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Erityispedagogiikan aineopinnot  Lyhenne Erityispedagogi 
Laajuus35 op / 20 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Pakolliset edeltävät opinnot:
jokin näistä opintojaksoista
    KERI0400 Erityispedagogiikka
    KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Erityispedagogiikan aineopintojen aloittamisen edellytyksenä ovat vähintään hyvin (3) tiedoin suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot (25 op). Aineopintoihin ilmoittaudutaan weboodissa. Jos suoritat kokonaisuuden sivuaineeksi, ilmoittaudu sekä opintokokonaisuuteen että kullekin yksittäiselle kurssille. Aineopinnoista voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja perusopintojen suorittamisen jälkeen.

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää erityispedagogisen tiedon laaja-alaisuuden. Opiskelija oppii tunnistamaan haasteellista käyttäytymistä ja ymmärtää sen taustalla olevia syitä. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutus kehittyy ja millaisia haasteita siinä voi olla ja miten ne näkyvät aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteen tekemisen lähtökohdat, tieteellisen tiedon luonteen, tieteen eettiset ongelmat sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välisen suhteen.

 

 
Sisältö 

Erityispedagogiikan aineopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  1. KERI0318 Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet 5 op / Learning Difficulties in Reading and Writing
  2. KERI0311 Sosioemotionaalinen kasvu ja pedagogiikka 5 op / Socio-emotional Development and Pedagogy
  3. KERI0313 Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöön 5 op / Practice in special education service
  4. KERI0316 Erityiskasvattaja tutkijana 5 op / Special education research
  5. KERI0317 Täydentävä kirjallisuus 5 op / Additional literature
  6. KERI0315 Proseminaari ja tutkielma 10 op / Research project
 
Ilmoittautuminen 

Opiskelijan täytyy ilmoittautua myös aineopintojen opintojaksoille erikseen.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Erityispedagogiikan aineopinnot  Luentokurssi  35  Tanja Äärelä  01.08.20 -12.06.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä