Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0311 Sosioemotionaalinen kasvu ja pedagogiikka, 5 op / 3 ov 
Koodi KERI0311  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sosioemotionaalinen kasvu ja pedagogiikka  Lyhenne Sosioemotionaal 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Pakolliset edeltävät opinnot:
jokin näistä opintojaksoista
    KERI0400 Erityispedagogiikka
    KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tanja Äärelä 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Kauffman, James M. & Landrum, Timothy J.  Characteristics of emotional and behavioral disorders of children and youth   2009  - Saatavuus
     Kazdin, A. E.   Behavior modification in applied settings. 5th, 6th, or 7th edition.  2013  - Saatavuus
     Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H. , Laukkanen, E., ym.  Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria   2016  - Saatavuus
     Sinkkonen, J. & Kalland, M.  Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen  2011  - Saatavuus
     Reid, Robert  Teacher s guide to ADHD  2012  - Saatavuus
     Ahtola, Annarilla  Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen   2016  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 
  • Opiskelija osaa erotella sopeutumisvaikeuksia, jotka liittyvät kehitys-, persoonallisuus- ja ympäristötekijöihin.
  • Opiskelija saa valmiuksia toimia oppilaan sopeutumisvaikeudet huomioon ottavalla tavalla.
  • Opiskelija perehtyy alueen erityispedagogiseen ja lastenpsykiatriseen tutkimukseen ja kykenee sen perusteella arvioimaan ja ohjaamaan lasten ja nuorten kehitystä.
  • Lisäksi opiskelija saa valmiuksia kehittää oppimateriaalia ja pedagogisia ratkaisuja sekä organisoida yhteistyötä suunniteltaessa erityisopetuksen järjestelyjä. 

 

 
Sisältö 
  • Käyttäytymisen ja tunne-elämän yhteys ja ilmeneminen eri ympäristöissä.
  • Tunne-elämän haasteiden tunnistaminen ja kuntouttavat toimet.
 
Edeltävät opinnot 

Erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin

 
Toteutus ja työmuodot 

Vaihtoehto 1:

  • verkkoluennot 16 h, portfolion laatiminen omatoimisesti tai pareittain 50 h, kirjallisuuteen (3 teosta) perehtyminen 69 h

Vaihtoehto 2:

  • itsenäistä kirjallisuuteen perehtymistä ja tentti tai kirjallisuustehtävät (4 teosta) 135 h

Vaihtoehto 3:

  • kirjallisuuden opiskelu lukupiirissä 135 h
 
Vaadittavat suoritukset 

Hyväksytty suoritus edellyttää luentoihin osallistumista ja kirjallisuuden (kolme teosta; kohdat 1–3) suorittamista kontaktiopetuksessa ohjatun portfolion laatimisella TAI kirjallisuuden tenttimistä (neljä teosta).

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

3 teosta: 

1. Kauffman, J.M. & Landrum, T.J. 2009. Characteristics of emotional and behavioral disorders of children and youth. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill/Pearson. Osa 1: luvut 1–3; Osa 3: luvut 6–9, Osa 4: luvut 10–12. 

TAI

Kazdin, A. E. 2013. Behavior modification in applied settings. 5th, 6th, or 7th edition. Long Grave: Waveland Press.

2. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 2016. Toim. Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H, Laukkanen, E. ym. Duodecim. Osa III (luvut 6–24) ja osasta IV luvut 36–44. 

TAI 

Sinkkonen, J. & Kalland, M. (2011). Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. WSOY. 

3. Reid; S. F. & Johnson, J. 2012. Teacher's guide to ADHD. Guilford Press. 

Itsenäisesti jakson suorittaville kuuluu myös:

4. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. 2016. Toim. Ahtola, A-R. PS-Kustannus: Jyväskylä. 

 
Arviointi 

5-1 / hylätty

 
Ajankohta 

2. periodi

Kirjallisuustentti Examissa

 
Vastuuhenkilö 

Erityispedagogiikan yliopistonlehtori Tanja Äärelä

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä