Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0313 Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöihin, 5 op / 3 ov 
Koodi KERI0313  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöihin  Lyhenne Tutustuminen er 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Pakolliset edeltävät opinnot:
jokin näistä opintojaksoista
    KERI0400 Erityispedagogiikka
    KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tanja Äärelä 

Kuvaus:
Tavoite 

Jakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa havainnoida, toteuttaa ja osallistua oppimista ja osallisuutta edistävään toimintaan
  • osaa analysoida erityispedagogisia ilmiöitä ja niiden taustaa käytännön toiminnassa, hallinnossa ja johtamisessa
  • tunnistaa esteellisyyttä tukipalveluissa ja muussa toiminnassa ja on osallistunut esteettömyyden kehittämiseen
  • hahmottaa erityispedagogiikan työkentän laaja-alaisuuden sekä oman ammatillisen kasvun tarpeen
  • osaa vertailla eri tahoilla toteutettavaa erityispedagogista toimintaa
  • tutustuu monialaiseen yhteistyöhön 
 
Sisältö 
  • Työssäoppiminen toimintaympäristöön tutustumalla ja siellä olevien tehtävien tekeminen erityispedagoginen näkökulma huomioon ottaen.
  • Tutustuminen alan käytäntöpohjaiseen tutkimukseen.
 
Edeltävät opinnot 

Erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin

 
Toteutus ja työmuodot 

Opiskelija hankkii tutustumispaikan oman kiinnostuksensa mukaan opetuksen, ohjauksen, konsultaation, hallinnon, suunnittelun tai tutkimuksen tehtäviin.

Erityispedagogiikan yliopistonlehtori hyväksyy harjoittelupaikan. Opiskelijalla tulee olla nimetty ohjaaja.  

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Työskentely toimintaympäristössä 80 h

Tutkimuksiin ja raportteihin perehtyminen 30 h

Tutustumisraportin laatiminen 25 h

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Vähintään neljä ajankohtaista ministeriön, Opetushallituksen, aluehallintovirastojen tai tutustumiskohteen kannalta keskeisen valtakunnallisen järjestön tutkimusta tai raporttia.

 

 
Arviointi 

Hyväksytty / hylätty

 
Ajankohta 

Periodit 1. - 5.

 
Vastuuhenkilö 

Erityispedagogiikan yliopistonlehtori Tanja Äärelä

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöihin  Verkkokurssi  Tanja Äärelä  03.09.20 -13.06.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä