Opintojakso

Hae opetus/tentit
OPEO0701 Oikeuslingvistiikan perusteet, 2 op 
Koodi OPEO0701  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Oikeuslingvistiikan perusteet  Lyhenne Oikeuslingvisti 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0333 Oikeuslingvistiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Mattila, Heikki E. S.   Vertaileva oikeuslingvistiikka   2002  - Saatavuus
     Lisätiedot pääjakso s. 41-198. Teokseen sisältyviä vieraskielisiä ilmauksia ei tarvitse osata lukuun ottamatta keskeisimpiä latinan- ja englanninkielisiä termejä ja lauseparsia.


Kuvaus:
Tavoite 

Jakso perehdyttää juristin perusvälineeseensä eli oikeuskieleen. Jakson yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys oikeuslingvistiikasta oppi- ja tutkimusalana, sen suhteesta oikeustieteen muihin oppialoihin, antaa yleiskuva oikeuskielen yleisistä piirteistä sekä havahduttaa opiskelija ymmärtämään oikeuden ja kielen suhde sekä antaa käsitteelliset ja terminologiset välineet oikeuskielen jäsentämiseen ja siitä keskustelemiseen.

Osaamistavoitteet

Oikeuslingvistiikan perusteet opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää oikeuskielen erilaisia käyttötapoja
- muistaa tärkeimmät toiminnot, joiden tuloksena syntyy oikeuskieltä
- tunnistaa eri toimintojen tuottamat tekstilajit ja niiden tehtävät
- tietää periaatteet, miten kieli konstituoi todellisuutta
- tietää, miten kieli toimii oikeudellisissa tehtävissä
- tietää kielifilosofian oikeuslingvistiikalle tärkeimmät teoriat pääpiirteissään
- tuntee oikeuskielen tutkimuksen keskeisimmät metodit.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso tentitään EXAM-tenttiakvaariossa. Katso opiskelijan ohjeet EXAM-verkkopalvelun käyttöön yliopiston verkkosivuilta.

 
Vaadittavat suoritukset 

Tentti EXAM-tenttiakvaariossa.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1. Luennoilla opetettu tietoaines.
2. Mattila, Vertaileva oikeuslingvistiikka (2002), pääjakso (s. 41–198). Teokseen sisältyviä vieraskielisiä ilmauksia ei tarvitse osata lukuun ottamatta keskeisimpiä latinan- ja englanninkielisiä termejä ja lauseparsia.
tai
Teoksesta: Mattila-Piehl-Pajula (toim): Oikeuskieli ja säädöstieto. Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta. Suomalainen lakimiesyhdistys. Vammala 2010. Luetaan jakso III Suomalainen oikeuskieli (s. 107-216).

 
Ajankohta 

Varaa kalenterista vappana oleva tenttiaika Exam-järjestelmässä.

 
Kohderyhmä 

Vanhan tutkintojärjestelmän ON-opiskelijat.

 
Vastuuhenkilö 

Ilari Hovila

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä