Opintojakso

Hae opetus/tentit
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista, 2 op 
Koodi XAKA0102  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Suunnitelmallista kirjoittamista  Lyhenne Suunnitelmallis 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssi auttaa opiskelijaa erottamaan toisistaan tutkimus- ja kirjoittamisprosessin. Tavoitteena on löytää tutkimusongelman kannalta tarkoituksenmukaisia aineiston lukutapoja ja tekstin jäsennystapoja.

Kurssin käytyään opiskelija osaa
1. erottaa tutkimussuunnitelman ja kirjoitussuunnitelman
2. hahmottaa tutkimuksen tavoitteen, analyysin ja tulkinnan eron ja yhteyden
3. tuottaa vaihtoehtoisia tieteellisen tekstin jäsennystapoja.

 
Sisältö 

Opiskelijalla tulee olla meneillään jokin tutkimustyö. Kurssin tehtävät edellyttävät, että opiskelijalla on aihe, tutkimusongelma, käsitys käytettävästä aineistosta ja analyysitavasta. Kurssilla ei käsitellä opiskelijoiden varsinaista tutkimustekstiä. Kirjoittamista tarkastellaan erillisenä ja erityisiä valmiuksia vaativana tutkimustyön osana. Kurssilla pohditaan tekstin jäsennystapoja suhteessa tutkimuskysymykseen, tutkimusmenetelmään ja tutkimuksen pääotsikkoon. Kirjoitussuunnitelmaa eli tutkimuksen jäsentymistä luettavaan muotoon tarkastellaan nimenomaan tekstin ja erityisesti lukijan näkökulmasta. Kurssin aikana opiskelijat tekevät ja muokkaavat erilaisia jäsennysvaihtoehtoja meneillään olevaan tutkimustyöhönsä.

 
Edeltävät opinnot 

Akateemiset tekstitaidot –kurssi suoritettu ja mielellään myös kandidaattitutkielma tehty. Suositeltavaa on, että suunnitelmallista kirjoittamista -kurssi suoritetaan ennen tutkimuskirjoittamisen kurssia, mikäli opiskelija suorittaa molemmat kurssit.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssi koostuu kolmenlaisesta työskentelymuodosta: itsenäisestä työskentelystä, ryhmäpalautteesta ja opettajan ohjauksesta. Palautteiden perusteella opiskelija muokkaa työhönsä toimivia jäsennystapoja. Kontaktiopetusta opiskelijaa kohden on noin 10 tuntia, jonka lisäksi tulevat itsenäisessä pienryhmässä työskentely ja itsenäinen työ.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen läsnäolo luennolla ja ryhmätapaamisissa sekä annettujen tehtävien suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Tieteellinen kirjoittaminen (toim. Kinnunen & Löytty). Vastapaino. 2002.
Ajattele itse! (toim. Hurtig, Laitinen, Uljas-Rautio). PS-kustannus. 2010.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syys- ja kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

4. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Katriina Uljas-Rautio
Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Lisätiedot 

Kurssi on tarkoitettu maisterivaiheessa kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. KTK:n opiskelijoille se on pakollinen.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Suunnitelmallista kirjoittamista, ryhmä 5, verkkokurssi  Verkkokurssi  Katriina Uljas-Rautio  19.03.21 -13.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Suunnitelmallista kirjoittamista, ryhmä 1, KTK  Harjoitusryhmä  Katriina Uljas-Rautio 
07.10.21to 09.00-11.00
08.10.21pe 09.00-11.00
02.11.21ti 09.00-11.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Suunnitelmallista kirjoittamista, ryhmä 2, verkkokurssi  Verkkokurssi  Katriina Uljas-Rautio  25.10.21 -03.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä