Opintojakso

Hae opetus/tentit
URUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1), 1-2 op 
Koodi URUO0010  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1)  Lyhenne Ruotsin kirjall 
Laajuus1-2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0015 Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluToisen kotimaisen kielen (ruotsi) arvosteluasteikko 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. selviytyy oman alan työelämän viestintätilanteissa
2. ymmärtää oman alan tekstejä ja osaa referoida niitä sekä suullisesti että kirjallisesti
3. osaa kirjoittaa yhtenäisiä tekstejä omalta alalta, tuntee oman alan keskeisen sanaston ja osaa käyttää oman alan termejä oikeassa kontekstissa 
4. saavuttaa vähintään B1 -tason kirjallisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Kurssilla harjoitellaan ymmärtämään ja analysoimaan ruotsinkielisiä tekstejä ja perehdytään erityisesti oman erikoisalan sanastoon. Kurssin aikana opiskelijat lukevat useita omaa alaa käsitteleviä tekstejä ja harjoittelevat tekstin tuottamista mm. käännös- ja referointiharjoituksin. Kielilaki 423/2003 ja kielitaitolaki 424/2003 määrittävät kurssin sisältöä ja tasoa.

 
Edeltävät opinnot 

Lukion ruotsi tai vastaavat opinnot.
Jos opiskelijalta puuttuu ruotsin yo-arvosana tai hän on kirjoittanut ruotsista arvosanan a, b tai c tai opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika, suositellaan kielitaidon päivittämistä riittävälle tasolle esim. suorittamalla ruotsin valmentava kurssi ennen varsinaisia ruotsin kursseja.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssilla luetaan useita oman alan tekstejä opettajan kokoamasta materiaalinipusta, joka jaetaan kurssin alussa. Tekstien pohjalta kerrataan kielioppia.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä kurssin aikana suoritettujen kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen. Kurssin jälkeen kirjallinen kielitaito testataan. Kirjallinen koe suoritetaan kirjoittamalla kirjoitelma ilman apuneuvoja ohjeiden mukaan.

 
Oheiskirjallisuus 

Suositeltavaa oheislukemistoa:
Fiilin, U. & Hakala, K.: Fullträff. Ruotsin kielioppi- ja harjoituskirja. 2011.
Kaunisto, S., Paasonen, M., Salonen, A.: Grammatik galleri. 2006.
Ruotsinkieliset oman alan julkaisut ja aikakauslehdet sekä ruotsinkieliset sanomalehdet.
Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

 
Arviointi 

Hyvä/tyydyttävä/hylätty

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Kohderyhmä 

2. vuosikurssi

 
Vastuuhenkilö 

Johanna Lantto

 
Opetuskieli 

Suomi
Ruotsi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Kurssi on mahdollista suorittaa myös alkukokeella, josta saa lisätietoa ruotsin kotisivuilta
http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Ruotsi. Sieltä löytyy myös lisää hyödyllistä tietoa ruotsin opiskeluun liittyvistä asioista mm. lähtötasotestistä, tenttipäivistä ja valmentavasta kurssista.

 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen vain "Ruotsin kirjallisen taidon" kurssille. Suullisen taidon kurssille ei ilmoittauduta erikseen.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, kuvataidekasvatus  Harjoitusryhmä  Johanna Lantto 
24.03.22to 09.15-11.45
29.03.22ti 09.15-11.45
31.03.22to 09.15-11.45
01.04.22pe 09.15-11.45
05.04.22ti 09.15-11.45
07.04.22to 09.15-11.45
08.04.22pe 09.15-11.45
12.04.22ti 09.15-11.45
14.04.22to 09.15-11.45
19.04.22ti 09.15-11.45
21.04.22to 09.15-11.45
22.04.22pe 09.15-11.45
26.04.22ti 09.15-11.45
28.04.22to 09.15-11.45
03.05.22ti 12.15-14.45
05.05.22to 10.00-14.00
06.05.22pe 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä