Opintojakso

Hae opetus/tentit
LRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1), 1-2 op 
Koodi LRUO0010  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1)  Lyhenne Ruotsin kirjall 
Laajuus1-2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0015 Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluToisen kotimaisen kielen (ruotsi) arvosteluasteikko 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. selviytyy oman alan työelämän viestintätilanteissa
2. ymmärtää oman alan tekstejä ja osaa referoida niitä sekä suullisesti että kirjallisesti
3. osaa kirjoittaa yhtenäisiä tekstejä omalta alalta, tuntee oman alan keskeisen sanaston ja osaa käyttää oman alan termejä oikeassa kontekstissa 
4. saavuttaa vähintään B1-tason kirjallisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Kurssilla harjoitellaan ymmärtämään ja analysoimaan ruotsinkielisiä tekstejä ja perehdytään erityisesti oman erikoisalan sanastoon. Kurssin aikana opiskelijat lukevat useita omaa alaa käsitteleviä tekstejä ja harjoittelevat tekstin tuottamista mm. käännös- ja referointiharjoituksin. Lisäksi kurssilla tarkastellaan Suomen ja Ruotsin koulujärjestelmiä ja niiden välisiä eroja. Kielilaki 423/2003 ja kielitaitolaki 424/2003 määrittävät kurssin sisältöä ja tasoa.

 
Edeltävät opinnot 

Lukion ruotsi tai vastaavat opinnot.
Jos opiskelijalta puuttuu ruotsin yo-arvosana tai hän on kirjoittanut ruotsista arvosanan a, b tai c tai opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika, suositellaan kielitaidon päivittämistä riittävälle tasolle esim. suorittamalla ruotsin valmentava kurssi ennen varsinaisia ruotsin kursseja.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssilla luetaan useita oman alan tekstejä opettajan kokoamasta materiaalinipusta, joka jaetaan kurssin alussa. Tekstien pohjalta kerrataan kielioppia.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä kurssin aikana suoritettujen kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen. Kurssin jälkeen kirjallinen kielitaito testataan. Kirjallinen koe suoritetaan kirjoittamalla kirjoitelma ilman apuneuvoja ohjeiden mukaan.

 
Oheiskirjallisuus 

Suositeltavaa oheislukemistoa:
Fiilin, U. & Hakala, K.: Fullträff. Ruotsin kielioppi- ja harjoituskirja. 2011.
Kaunisto, S., Paasonen, M., Salonen, A.: Grammatik galleri. 2006.
Ruotsinkieliset oman alan julkaisut ja aikakauslehdet sekä ruotsinkieliset sanomalehdet.
Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

 
Arviointi 

Hyvä/tyydyttävä/hylätty

 
Ajankohta 

2., 3. ja kesäperiodi (lv. 2018-2019)

 
Kohderyhmä 

2. ja 3. opintovuosi (lv. 2018-2019)

 
Vastuuhenkilö 

Johanna Lantto

 
Opetuskieli 

Suomi
Ruotsi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Kaikki opiskelijat osallistuvat Optimassa ruotsin lähtötasotestiin. Testi on kaikille sama tiedekunnasta riippumatta ja siihen voi osallistua vain kerran. Testin avulla varmennetaan opiskelijan valmiudet ruotsin kielen opintojen aloittamiseksi. Ellei opiskelija selviydy lähtötasotestistä, hänen kannattaa osallistua ruotsin valmentavalle kurssille tai hankkia muulla tavalla tarvittavat tiedot ennen pakollisia ruotsin kursseja.

Lähtötasotesti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin, jotta opiskelija ehtii tarvittaessa osallistua valmentavalle kurssille ennen pakollisia ruotsin kursseja. Lähtötasotestiin osallistuminen tapahtuu seuraavasti: Kirjaudu Optimaan. Omalla työtilat –sivullasi on yläpalkissa kolme hahmoa, joista yksi viittaa. Hahmoja klikkaamalla saat auki kurssit, joille voit ilmoittautua itsenäisesti. Valitse sieltä "Ruotsin lähtötasotesti".

XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. eivät ole suoriutuneet ruotsin lähtötasotestistä
5. osallistuvat oppiaineensa pakollisille ruotsin kursseille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa oppiainekohtaisille ruotsin kursseille. Kurssilla kerrataan ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, aktivoidaan suullista kielitaitoa, harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä ja tehdään kirjoitusharjoituksia. Harjoitusten avulla pyritään parantamaan tavallisimpien kielioppirakenteiden hallintaa, kykyä viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä kerrata sanastoa.

Kielikeskuksen rästitenttipäivinä järjestetään myös vapaaehtoinen alkukoe, joka koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnän sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä.

Lisää hyödyllistä tietoa ruotsin opiskeluun liittyvistä asioista saat ruotsin kotisivuilta http://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus/Opinnot/Ruotsi

 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen vain "Ruotsin kirjallisen taidon" kurssille. Suullisen taidon kurssille ei ilmoittauduta erikseen.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, luokanopettajat, ryhmä D, 2. vsk, verkkokurssi  Verkkokurssi  Riitta Hurtig 
17.05.21ma 14.00-16.30
19.05.21ke 14.00-16.30
21.05.21pe 14.00-16.30
24.05.21ma 14.00-16.30
26.05.21ke 14.00-16.30
27.05.21to 10.00-14.00
02.06.21ke 10.00-14.00
03.06.21to 10.00-14.00
07.06.21ma 10.00-14.00
08.06.21ti 10.00-14.00
09.06.21ke 10.00-14.00
10.06.21to 10.00-14.00
11.06.21pe 09.00-12.00
14.06.21ma 10.00-12.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, luokanopettajat, ryhmät A & B, 2. vsk  Harjoitusryhmä  Johanna Lantto  18.10.21 -02.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä