Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS2009 Kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte, 0 op / 0 ov 
Koodi KKAS2009  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte  Lyhenne Kandidaatin tut 
Laajuus0 op / 0 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija osoittaa kypsyysnäytteessä perehtyneisyytensä tutkielman aihepiiriin sekä äidinkielen taitonsa ennen tutkielman hyväksymistä. Kypsyysnäytteen suoritusmuotona on kirjallinen tuotos ohjaajan antaman otsikon pohjalta, mutta se voi olla myös esitelmä tutkimuksen aiheesta, pienimuotoinen artikkeli tai katsaus, blogi-kirjoitus tai populaarijulkaisu aiheesta. Tenttimuotoisena kypsyysnäyte suoritetaan joko tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä tai tenttiakvaariossa. Kypsyysnäytteestä sovitaan työn ohjaajan kanssa.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Tenttipäivät 

Kypsyysnäyte suoritetaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä ja siihen ilmoittaudutaan WebOodissa normaaleja ilmoittautumisaikoja noudattaen.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä