Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS3014 Pro gradu tutkielman kypsyysnäyte, 0 op / 0 ov 
Koodi KKAS3014  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pro gradu tutkielman kypsyysnäyte  Lyhenne Pro gradu tutki 
Laajuus0 op / 0 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 
  • Opiskelija osoittaa kypsyysnäytteessä perehtyneisyytensä tutkielman aihepiiriin sekä äidinkielen taitonsa ennen tutkielman hyväksymistä tiedekuntaneuvostossa.
  • Kypsyysnäytteessä opiskelija saattaa tutkimuksensa tulokset julkisiksi.
  • Kypsyysnäyte voidaan suorittaa tenttimuotoisena (kirjallinen tuotos ohjaajan antaman otsikon pohjalta) joko tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä tai tenttiakvaariossa.
  • Kypsyysnäytteen suoritusmuotona voi olla myös esimerkiksi esitelmä tutkimuksen aiheesta, pienimuotoinen artikkeli tai katsaus, blogi-kirjoitus tai populaarijulkaisu aiheesta.
  • Kypsyysnäytteestä sovitaan työn ohjaajan kanssa.

 

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 

 
Tenttipäivät 

Kypsyysnäyte suoritetaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä ja siihen ilmoittaudutaan WebOodissa normaaleja ilmoittautumisaikoja noudattaen.

 

 
Pakollisuus 

Pakollinen/Compulsory

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä