Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUL1108 Pohjoinen kulttuurihistoria, 4 op 
Koodi UKUL1108  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pohjoinen kulttuurihistoria  Lyhenne Pohjoinen kultt 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0049 Kulttuurihistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Tuominen, Marja ym. (toim.)  Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit.  1999  - Saatavuus
     Lisätiedot osat 1 ja 2
     Tuominen, Marja  Where the world ends? The places and challenges of northern cultural history. Artikkeli teoksessa They do things differently there. Essays on Cultural History (toim. Bruce Johnson ja Harri Kiisk  2011  - Saatavuus
     Rantala, Pälvi  Erilaisia tapoja käyttää kylähullua. Kalkkimaan pappi aatteiden ja mentaliteettien tulkkina 1800-luvulta 2000-luvulle  2009  - Saatavuus
     Autti, Mervi ja Tuominen, Marja (toim.)  Suuret herrat susia, pienet herrat piruja.  2005  - Saatavuus
     Lehtola, Veli-Pekka  Suomalaiset saamelaiset. Kohtaamisia 1896-1953.  2012  - Saatavuus


Kuvaus:
Sisältö 

Valitaan kolme opintojaksoa seuraavista: UKUL1104 Varhaiset kulttuurit ja antiikki; UKUL1105 Keskiajan kulttuurihistoria; UKUL1106 Uuden ajan kulttuurihistoria; UKUL1114 Uusimman ajan kulttuurihistoria; UKUL1108 Pohjoinen kulttuurihistoria.

 
Edeltävät opinnot 

UKUL1101 Kulttuurihistorian perusteet (suositeltava)

 
Toteutus ja työmuodot 

Opiskelija valitsee annetuista näkökulmista (Varhaiset kulttuurit ja antiikki; Keskiajan kulttuurihistoria; Uuden ajan alun kulttuurihistoria; Uusimman ajan kulttuurihistoria; Pohjoinen kulttuurihistoria) kolme opintojaksoa, yhteensä 12 op. Opetus toteutetaan tentteinä tai itsenäisinä esseesuorituksina, pienryhmätyöskentelynä tai luentokursseina. Valinnaiset esseen aiheet sovitaan aina etukäteen vastuullisen opettajan kanssa. Oppiaineen järjestämistä ja muista seminaareista ja korvaavista luennoista ja niiden korvaavuusvaihtoehdoista ilmoitetaan sähköpostilistalla kulttuurihistorianlista@ulapland.fi ja WebOodissa. Muista korvaavuuksista on aina sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjatentti, essee tai näitä korvaava luento/seminaarisuoritus. Tentittävän kirjallisuuden opiskelija valitsee annetuista kirjapakettivaihtoehdoista. Jokainen valittu kirjapaketti suoritetaan kokonaisuutena samalla kertaa. Itsenäisen esseen aineistopohjana voidaan käyttää annettua tenttikirjallisuutta ja/tai tapauskohtaisesti muuta esseen aiheen kannalta relevanttia lähdeaineistoa, historia-alan tutkimuskirjallisuutta ja muuta materiaalia. Esseen aiheesta ja suoritustavasta sovitaan aina erikseen vastuuopettajan kanssa. Opintojakson kirjatentit/esseesuoritukset voi korvata luennoilla, joista tiedotetaan oppiaineen sähköpostilistalla ja WebOodissa.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Tenttikirjallisuudeksi valitaan yksi kirjapaketti seuraavista vaihtoehdoista:
1. Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit, osa 1 Outamaalta tunturiin (toim. Marja Tuominen ym. 1999.)
Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit, osa 2 Tunturista tupaan (toim. Marja Tuominen ym. 1999.)
Tuominen, Marja: Where the world ends? The places and challenges of northern cultural history. Artikkeli teoksessa They do things differently there. Essays on Cultural History (toim. Bruce Johnson ja Harri Kiiskinen 2011, saatavana myös verkkojulkaisuna).
2. Rantala, Pälvi: Erilaisia tapoja käyttää kylähullua. Kalkkimaan pappi aatteiden ja mentaliteettien tulkkina 1800-luvulta 2000-luvulle (2009, saatavana myös verkkojulkaisuna). 
Suuret herrat susia, pienet herrat piruja. Kahdeksan näkökulmaa elettyyn elämään (toim. Mervi Autti ja Marja Tuominen 2005.)
3. Lehtola, Veli-Pekka: Suomalaiset saamelaiset. Kohtaamisia 1896-1953 (2012).

Esseesuoritusten lähde- ja kirjallisuusaineistosta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

 
Ajankohta 

Kaikki periodit

 
Vastuuhenkilö 

Tuntiopettaja (kirjatentit ja esseet)
Kulttuurihistorian professori ja tuntiopettajat (mahdolliset luennot ja luentopäiväkirjat)
Pohjoisen kulttuurihistorian dosentti (mahdolliset luennot ja luentopäiväkirjat)

 
Opetuskieli 

suomi

 
Pakollisuus 

Pakolliset 12 op (3 x 4 op) valitaan viidestä tarjolla olevasta 4 op:n vaihtoehdosta.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä