Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUL1219 Pohjoiset kulttuurit, 3 op 
Koodi UKUL1219  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pohjoiset kulttuurit  Lyhenne Pohjoiset kultt 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0049 Kulttuurihistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tiina Harjumaa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Lehtola, Veli-Pekka  Rajamaan identiteetti. Lappilaisuuden rakentuminen 1920- ja 1930-luvun kirjallisuudessa  1997  - Saatavuus
     Lähteenmäki, Maria et al. (ed.)  The North Calotte.  2005  - Saatavuus
     Pihlaja, Päivi Maria  Tiedettä pohjantähden alla.  2009  - Saatavuus
     Lähteenmäki, Maria  Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja. Lappilaisten sotakokemuksia 1939-1945  1999  - Saatavuus
     Annanpalo, Heikki ym. (toim.)  Saatiin tämä vapaus pitää.  2001  - Saatavuus


Kuvaus:
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Tenttikirjallisuudeksi valitaan yksi kirjapaketti seuraavista vaihtoehdoista:

  1. Lehtola, Veli-Pekka: Rajamaan identiteetti. Lappilaisuuden rakentuminen 1920- ja 1930-luvun kirjallisuudessa (1997).

Viisi artikkelia (osat I The Northern Dimension ja III Ethnic Border Demarcations) teoksesta The North Calotte. Perspectives on the Histories and cultures of Northernmost Europe (ed. Maria Lähteenmäki and Päivi Maria Pihlaja 2005).

2. Pihlaja, Päivi Maria: Tiedettä pohjantähden alla. Pohjoisen tutkimus ja Ruotsin tiedeseurojen suhteet Ranskaan 1700-luvulla (2009).

Neljä artikkelia (osa IV Towards a New North Calotte) teoksessa The North Calotte. Perspectives on the Histories and cultures of Northernmost Europe (ed. Maria Lähteenmäki and Päivi Maria Pihlaja 2005).

3. Lähteenmäki, Maria: Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja. Lappilaisten sotakokemuksia 1939–1945 (1999).

Saatiin tämä vapaus pitää. Tutkija kohtaa rovaniemeläisveteraanin (toim. Heikki Annanpalo, Ritva Tuomaala ja Marja Tuominen 2001).

Esseesuoritusten lähde- ja kirjallisuusaineistosta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

 
Ajankohta 

Kirjatentit: kaikki periodit

Luennot: 3. periodi (englanniksi), 4. periodi (suomeksi)

Korvaavista luennoista ja niiden korvaavuusvaihtoehdoista ilmoitetaan oppiaineen sähköpostilistalla ja WebOodissa.

 
Vastuuhenkilö 

Tuntiopettaja (kirjatentit)

Pohjoisen kulttuurihistorian dosentti (luennot)

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä