Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS3104 Pohjoisuus ja kestävä kehitys, 5 op 
Koodi KKAS3104  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Pohjoisuus ja kestävä kehitys  Lyhenne Pohjoisuus ja k 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Heidi Sinevaara-Niskanen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Joan Nymand Larsen and Gail Fondahl  Arctic human development report : regional processes and global linkages  2015  - Saatavuus
     Solveig Glomsrød, Gérard Duhaime and Iulie Aslaksen   The economy of the North 2015  2017  - Saatavuus
     https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/299576?_ts=15aea97d740
     Kari-Björkbacka, I.  Alueen ja työn sukupuoli   2015  - Saatavuus
     Lyytinen, S.  Valtio tuli väliin : rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon Itä-Lapissa  2013  - Saatavuus
     Copenhagen : Nordic Council of Ministers 2011.   Megatrends   2011  - Saatavuus
     Tuija Mononen & Leena Suopajärvi  Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa   2016  - Saatavuus
     Anneli Pohjola, Riitta Särkelä  Sosiaalisesti kestävä kehitys  2011  - Saatavuus
     Salonen, A.  Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena  2010  - Saatavuus
     Vaattovaara, Virpi  Elämänkulku ja toimijuus : Lapin maaseudun nuorista aikuisiksi 1990-2011  2015  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin käytyään opiskelija:

 •   osaa tarkastella kestävän kehityksen kysymyksiä kriittisesti
 •   hahmottaa ympäristön, talouden ja sosiaalisen kestävyyden läpileikkaavia kysymyksiä pohjoisessa
 •   ymmärtää näiden ulottuvuuksien keskinäisiä suhteita ja merkityksiä erityisesti sosiaaliselle kestävyydelle
 •   tunnistaa hyvinvointiin, työhön ja koulutukseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia pohjoisessa
 
Sisältö 
 • Kurssi perehdyttää kestävän kehityksen laaja-alaisiin kysymyksiin pohjoisessa.
 • Näkökulma on Suomen Lapissa ja laajemmin koko arktisella alueella.
 • Kurssi nostaa esiin erityisesti sosiaalisen kestävyyden moninaisia ja eriytyviä kysymyksiä.
 • Kurssin painopiste on hyvinvoinnin, työn ja koulutuksen teemojen kriittisessä tarkastelussa.
 
Toteutus ja työmuodot 

Keskustelevat luennot (12h). Luentoihin liittyy kirjallisuutta ja temaattinen ryhmätehtävä 

Itsenäistä työskentelyä 108h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen läsnäolo luennoilla, luentokirjallisuuteen perehtyminen sekä ryhmätehtävän ja kurssitehtävän suorittaminen.

Kurssi on myös mahdollista suorittaa itsenäisesti (esseellä) samassa tahdissa kurssin kanssa. Itsenäisestä suorituksesta on sovittava kurssin vastuuopettajan kanssa.

 
Oheiskirjallisuus 
 • Arctic Human Development Report. (2015) Regional Processes and Global Linkages. Copenhagen: Nordisk Ministerråd. Glomsrød, Solveig
 • Duhaime, Gèrard and Aslaksen, Iulie (eds.). (2017) The Economy of the North 2015.Oslo: Statistics Norway.
 • Kari-Björkbacka, Irmeli. (2015) Alueen ja työn sukupuoli. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
 • Lyytinen, Suvi. (2013) Valtio tuli väliin. Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuoli-segregaatioon Itä-Lapissa. Saatavilla: http://www.lapinletka.fi/media/Selvitys%20ItaeLappi%20Suvi%20Lyytinen%202013%20taitettu.pdf
 • Megatrends. (2011) Stockholm: Nordregio.
 • Mononen, Tuija ja Suopajärvi, Leena (toim.). (2016) Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.
 • Pohjola, Anneli ja Särkelä, Riitta (toim.). (2011) Sosiaalisesti kestävä kehitys. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto
 • Salonen, Arto O. (2010) Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Tennberg, Monica ja Lempinen, Hanna. (2015) Sosiaalista kestävyyttä etsimässä: tapaustutkimuksena Salla. Kosmopolis 45:3, s. 27-43.
 • Vaattovaara, Virpi. (2015) Elämänkulku ja toimijuus. Lapin maaseudun nuorista aikuisiksi 1990-2011. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.
 
Arviointi 

1-5/hylätty

 
Ajankohta 

2. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Tutkijatohtori Heidi Sinevaara-Niskanen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä