Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS3117 Kansainvälistymisopinnot, 5-10 op 
Koodi KKAS3117  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kansainvälistymisopinnot  Lyhenne Kansainvälistym 
Laajuus5-10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Sisältö 

Kasvatustieteellisiä opintoja ja omaa erikoistumista tukevia kursseja voi valita esimerkiksi seuraavasta tarjonnasta:

Yksittäisiä kursseja tiedekunnan vieraskielisistä kursseista tai kokonaisuuksista (25 ECTS)
http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty-of-Education/Studies/Courses-in-English  

  • Media Education
  • Global Education (25 ECTS)
  • Gender Studies (25 ECTS)
  • Special Needs Education (25 ECTS) (Not scheduled for academic year 2018-2019.)

Yksittäisiä kursseja Lapin yliopiston vieraskielisistä kursseista tai kokonaisuuksista 
http://www.ulapland.fi/InEnglish/Studies/International-Programmes-and-Courses

  • Arctic Studies Program (ASP) (30-60 ECTS)
  • Intercultural Communication programme (ICP) (25 ECTS)

UniPIDin verkko-opinnot http://www.unipid.fi/en/courses/

Osallistuminen yliopistossa järjestettäville kansainvälisten tutkijoiden vierailuluennoille ja luennoista tehty luentopäiväkirja, joka palautetaan kasvatusalan opetushenkilöstölle (1-5 ECTS).

 

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä