Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS3103 Opetussuunnitelma, arviointi ja koulun kehittäminen, 5 op 
Koodi LKAS3103  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Opetussuunnitelma, arviointi ja koulun kehittäminen  Lyhenne Opetussuunnitel 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Lauri Lantela 
Tuija Turunen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Ornstein, A. & Hankins, F.  Curriculum: Foundations, Principles, and Issues  2016  - Saatavuus
     Robinson, K & Aronica, L.   Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education  2016  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • tunnistaa ja osaa arvioida erilaisia opetussuunnitelmamalleja ja –tasoja sekä niiden merkitystä
 • osaa arvioida opetussuunnitelman koulutuspoliittisia yhteyksiä ja merkityksiä 
 • tunnistaa koulutuksen kehittämisen teoreettiset lähtökohdat
 • hallitsee pragmaattisten, koulutuksen kehittämiseen tähtäävien metodologisten suuntausten lähtökohdat ja keskeiset piirteet
 • tuntee koulutuksen arvioinnin eri muotoja, tasoja ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä omassa työssään
 • ymmärtää arvioinnin merkityksen osana koulutuksen ja oman työnsä kehittämist
 
Sisältö 
 • opetussuunnitelman käsite ja opetussuunnitelman yhteiskunnalliset kytkökset 
 • opetussuunnitelmateoreettiset lähestymistavat
 • opetussuunnitelman tasot 
 • kehittämisen käsite ja kehittämisen teoreettinen tausta 
 • pragmaattiset metodologiset lähestymistavat ja koulutuksen kehittäminen
 • arviointi koulutuksen kehittämisen välineenä 
 
Toteutus ja työmuodot 
 • verkkoluennot 12 h
 • verkkotyöskentely 40 h
 • itsenäinen työskentely 83 h
 
Vaadittavat suoritukset 
 • aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn
 • luentoja ja kirjallisuutta käsittelevä omaa ammatillista orientaatiota kehittävä blogi
 • kehittämissuunnitelma todellisesta tai kuvitellusta koulutuksen kohteesta/aiheesta luentoja ja kirjallisuutta hyödyntäen
 • verkkotyöskentely ja blogi 4 op, kehittämistehtävä 1 op
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä

 
Oheiskirjallisuus 
 • Ornstein, A. & Hankins, F. 2016. Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. 7th Edition. Pearson. 
 • Robinson, K & Aronica, L. 2016. Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education. Viking.
 • erikseen ilmoitettava ajankohtainen tutkimuskirjallisuus
 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

1.-2. Periodi

 
Vastuuhenkilö 

Opettajankoulutuksen professori Tuija Turunen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä