Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE0811 Musiikin alkupolku; Musiikin opettamisen perusteita, 2 op 
Koodi LAPE0811  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Musiikin alkupolku; Musiikin opettamisen perusteita  Lyhenne Musiikin alkupo 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0013 Musiikki 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Lenita Hietanen 
Vesa Tuisku 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Enbuska Jukka  Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, niin mie tiijän kaikki : nuotinlukemisen rakentuminen dialogina eräällä kolmannella luokalla / Jukka Enbuska   2014  - Saatavuus
     Hietanen, L.  Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin . Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä.  2012  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää musiikin opetuksen kokonaisuuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja osaa suunnitella ja toteuttaa musiikin opetusta perusteiden mukaisesti.
 • osaa itsenäisesti opiskella melodiainstrumenteilla koulun musiikin oppikirjojen lauluja.
 • ymmärtää musiikin elementit toiminnan ja ajattelun kautta.
 • tunnistaa sulautuvien oppimisympäristöjen mahdollisuuksia musiikin opetuksen monipuolistamisessa.
 • tunnistaa laaja-alaisen osaamisen elementtejä musiikin opiskelutilanteissa
 • osaa havaita yhteyksiä eri oppiaineiden välillä monialaisten oppimiskokonaisuuksien perustaksi.
 
Sisältö 

Peruskoulun kaikille yhteisen musiikin rakenne ja tavoitteet vuoden 2014 perusteiden mukaisesti. Opiskelua sulautuvissa oppimisympäristöissä dialogiin pyrkien:

 • Opettajajohtoiset opiskelutilanteet
 • Opettaja-opiskelija –vuorovaikutustilanteet
 • Opiskelija-opiskelija –vuorovaikutustilanteet
 • Opiskelijoiden itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely.

 

 
Toteutus ja työmuodot 
 • LAPE0811-1 Musiikin opettamisen perusteita 0,5 op. Pienryhmäopetus 5h, itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 8h.
 • LAPE0811-2 Musiikin alkupolun piano 0,5 op. Pienryhmäopetus 5h, itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 8h.
 • LAPE0811-3 Musiikin alkupolun harjoitukset. 1 op. Ryhmäopetus 10h, itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 17h.
 
Vaadittavat suoritukset 

Tavoitteen mukaisen osaamisen osoittaminen opintokokonaisuuden aikana.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 1. Enbuska, J. 2014. “Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, nin mie tiijän kaikki.” Nuotinlukemisen rakentuminen dialogina eräällä kolmannella luokalla. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musica 58. Saatavissa: http://ethesis.siba.fi/files/nbnfife2014040423308.pdf
 2. Hietanen, L. 2012. “Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin.” Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä. Akateeminen väitöskirja, Lapin yliopisto. Tampere: Juvenes Print.
 3. Lisäksi muu kurssilla ilmoitettava kirjallisuus.
 
Arviointi 

5-1/hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

1.-3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Musiikin didaktiikan yliopistolehtori Jukka Enbuska.

Muut opettajat: musiikkikasvatuksen lehtori Lenita Hietanen, musiikkiteknologian yliopisto-opettaja Vesa Tuisku.

 
Pakollisuus 

Pakollinen/Compulsory

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä