Opintojakso

Hae opetus/tentit
KAPS0114 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan, 5 op 
Koodi KAPS0114  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan  Lyhenne Ihmisen vahvuuk 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0106 Kasvatuspsykologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Satu Uusiautti 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Määttä, K & Uusitalo, T. toim.  Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tueksi  2008  - Saatavuus
     Uusitalo-Malmivaara, Lotta  Positiivisen psykologian voima   2014  - Saatavuus
     Uusiautti, S. & Määttä, K.  Basics of caring research  2016  - Saatavuus
     Aspinwall, L. & Staudinger, U. toim  Ihmisen vahvuuksien psykologia  2006  - Saatavuus
     Seligman, M.  Aito onnellisuus  2008  - Saatavuus
     Seligman, Martin  Flourish. A visionary new understanding of happiness and well-being.   2011  - Saatavuus
     Snyder, C. R.  Positive psychology ; the scientific and practical explorations of human strengths  2011  - Saatavuus
     Csikszentmihalyi, Mihaly   Flow elämän virta tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu   2005  - Saatavuus
     Leskisenoja, Eliisa  Vuosi koulua, vuosi iloa  2016  - Saatavuus
     Rantala, Taina   Oppimisen iloa etsimässä   2006  - Saatavuus
     Rantala, Taina   Oppimisen iloa etsimässä kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa   2005  - Saatavuus
     Peltokorpi, Kaisa-Maria  On elettävä kun koska tahansa voi kuolla : lottien selviytyminen sodassa 1939-1945 / Kaisa-Maria Peltokorpi.  2011  - Saatavuus
     Keskitalo, Pigga & Määttä Kaarina & Uusiautti Satu  Sámi education in Finland  2013  - Saatavuus
     Hyvärinen, Sanna  Monta polkua johtajuuteen : naisjohtajien urakertomuksia  2016  - Saatavuus
     Määttä, Kaarina ja Uusiautti, Satu  Voimaa välittävästä tutkimuksesta  2014  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen

  • opiskelija ymmärtää positiiviseen psykologian keskeisimmät kysymyksenasettelut sekä kykenee tunnistamaan ja havaitsemaan ihmisen kasvatuspsykologisessa kehityksessä ilmenevät myönteiset mahdollisuudet ja vahvuudet
  • opiskelija kykenee näkemään vaikeuksissa olevien ihmisten voimavarat ja selviytymisen mekanismit sekä yksilöllisinä että yhteisöllisinä prosesseina
  • opiskelija osaa tunnistaa ja vahvistaa omia voimavarojaan sekä hyvinvointiaan erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa
 
Sisältö 
  • Opintojaksossa tarkastellaan positiivisen psykologian esille nostamia inhimillisiä voimavaroja ja tärkeimpiä käsitteitä, kuten onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus ja sinnikkyys.
  • Opintojaksossa painopiste on ihmisessä itsessään olevat hyvän elämän lähteet sekä niiden esille nostaminen ja edistäminen kasvatuspsykologisin menetelmin.
  • Opintojaksossa tarkastellaan teoria- ja tutkimusesimerkein, millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat ihmisiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä.
 
Toteutus ja työmuodot 
  • Kontaktiopetus: Verkkoluennot 12 h, jotka tallennetaan
  • Itsenäinen työskentely 121 h


 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen. Kirjallisuuden suorittaminen esseetehtävällä.

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kirjallisuus: 3 teosta valitaan kokonaisuuksista 1, 2 ja 3:

Kolme teosta seuraavista:
1 a) Määttä Kaarina & Uusitalo Tuula (toim.) Kasvatuspsykologian näkökulmia voimavarojen tueksi. Lapin yliopistokustannus (2008) tai
1 b) Uusitalo-Malmivaara Lotta (toim.) Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus (2014)
1 c) S. Uusiautti & K. Määttä (toim.) The basics of caring research. Rotterdam: Sense Publishers.

2 a) Aspinwall Lisa & Staudinger Ursula, Ihmisen vahvuuksien psykologia. Edita (2006) tai
2 b) Seligman Martin, Aito onnellisuus. Art House (2008) tai
2 c) Seligman, Martin (2011). Flourish. A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: FreePress (2011) tai
2 d) Lopez, S. J., Pedrotti, J. T. & Snyder, C. R. (2015). Positive psychology. The scientific and practical explorations of human strengths. Los Angeles: Sage. 

3 a) Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow: elämän virta. Tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu (2010). tai
3 b) Leskisenoja Eliisa (2016). Vuosi koulua, Vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Lapin yliopiston väitöskirja.
www-osoite.   tai
3 c) Rantala Taina,  Oppimisen iloa etsimässä. PS-kustannus (2006)  (tai Rantala Taina, Oppimisen iloa etsimässä: kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2005) tai
3 d) Peltokorpi Kaisa-Maria, "On elettävä kun koska tahansa voi kuolla". Lottien selviytyminen sodassa 1939-1945. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2011) luettavissa verkossa: http://www.doria.fi/handle/10024/73923    tai
3 e) Keskitalo Pigga & Määttä Kaarina & Uusiautti Satu, Sámi Education. Hamburg: Peter Lang (2013)  

3 f) Sanna Hyvärinen (2016) Monta polkua johtajuuteen – naisjohtajien urakertomuksia. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62353 tai
3 g) Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (toim.) Voimaa välittävästä tutkimuksesta. Kasvatusalan konferenssi 6.-7.10.2014. Lapin yliopistokustannus. 

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Kirjallisuusesseessä voi hyödyntää myös teosten uudempia painoksia sekä englanninkielisiä versioita.

 
Arviointi 

Luentopäiväkirja (osoituksena osallistumisesta luennoille) 2op, arviointi hyväksytty/hylätty

Kirjallisuusessee 3op, arviointi 5-1, hylätty

 
Ajankohta 

3. periodi

Kurssin voi suorittaa myös kesäopintoina (sovi suorittamisesta vastuuhenkilön kanssa).

 
Vastuuhenkilö 

Satu Uusiautti

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Positiivisen psykologian näkökulmia kasvatuspsykologiaan  Verkkokurssi  Sanna Hyvärinen 
13.01.22to 12.00-16.00
20.01.22to 12.00-16.00
27.01.22to 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä