Opintojakso

Hae opetus/tentit
KAPS0114 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan, 5 op 
Koodi KAPS0114  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan  Lyhenne Ihmisen vahvuuk 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0106 Kasvatuspsykologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Satu Uusiautti 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Määttä, K & Uusitalo, T. toim.  Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tueksi  2008  - Saatavuus
     Uusitalo-Malmivaara, Lotta  Positiivisen psykologian voima   2014  - Saatavuus
     Uusiautti, S. & Määttä, K.  Basics of caring research  2016  - Saatavuus
     Aspinwall, L. & Staudinger, U. toim  Ihmisen vahvuuksien psykologia  2006  - Saatavuus
     Seligman, M.  Aito onnellisuus  2008  - Saatavuus
     Seligman, Martin  Flourish. A visionary new understanding of happiness and well-being.   2011  - Saatavuus
     Snyder, C. R.  Positive psychology ; the scientific and practical explorations of human strengths  2011  - Saatavuus
     Csikszentmihalyi, Mihaly   Flow elämän virta tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu   2005  - Saatavuus
     Leskisenoja, Eliisa  Vuosi koulua, vuosi iloa  2016  - Saatavuus
     Rantala, Taina   Oppimisen iloa etsimässä   2006  - Saatavuus
     Rantala, Taina   Oppimisen iloa etsimässä kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa   2005  - Saatavuus
     Peltokorpi, Kaisa-Maria  On elettävä kun koska tahansa voi kuolla : lottien selviytyminen sodassa 1939-1945 / Kaisa-Maria Peltokorpi.  2011  - Saatavuus
     Keskitalo, Pigga & Määttä Kaarina & Uusiautti Satu  Sámi education in Finland  2013  - Saatavuus
     Hyvärinen, Sanna  Monta polkua johtajuuteen : naisjohtajien urakertomuksia  2016  - Saatavuus
     Määttä, Kaarina ja Uusiautti, Satu  Voimaa välittävästä tutkimuksesta  2014  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen

  • opiskelija ymmärtää positiiviseen psykologian keskeisimmät kysymyksenasettelut sekä kykenee tunnistamaan ja havaitsemaan ihmisen kasvatuspsykologisessa kehityksessä ilmenevät myönteiset mahdollisuudet ja vahvuudet
  • opiskelija kykenee näkemään vaikeuksissa olevien ihmisten voimavarat ja selviytymisen mekanismit sekä yksilöllisinä että yhteisöllisinä prosesseina
  • opiskelija osaa tunnistaa ja vahvistaa omia voimavarojaan sekä hyvinvointiaan erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa
 
Sisältö 
  • Opintojaksossa tarkastellaan positiivisen psykologian esille nostamia inhimillisiä voimavaroja ja tärkeimpiä käsitteitä, kuten onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus ja sinnikkyys.
  • Opintojaksossa painopiste on ihmisessä itsessään olevat hyvän elämän lähteet sekä niiden esille nostaminen ja edistäminen kasvatuspsykologisin menetelmin.
  • Opintojaksossa tarkastellaan teoria- ja tutkimusesimerkein, millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat ihmisiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä.
 
Toteutus ja työmuodot 
  • Kontaktiopetus: Verkkoluennot 12 h, jotka tallennetaan
  • Itsenäinen työskentely 121 h


 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen. Kirjallisuuden suorittaminen esseetehtävällä.

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Kirjallisuus: 3 teosta valitaan kokonaisuuksista 1, 2 ja 3:

Kolme teosta seuraavista:
1 a) Määttä Kaarina & Uusitalo Tuula (toim.) Kasvatuspsykologian näkökulmia voimavarojen tueksi. Lapin yliopistokustannus (2008) tai
1 b) Uusitalo-Malmivaara Lotta (toim.) Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus (2014)
1 c) S. Uusiautti & K. Määttä (toim.) The basics of caring research. Rotterdam: Sense Publishers.

2 a) Aspinwall Lisa & Staudinger Ursula, Ihmisen vahvuuksien psykologia. Edita (2006) tai
2 b) Seligman Martin, Aito onnellisuus. Art House (2008) tai
2 c) Seligman, Martin (2011). Flourish. A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: FreePress (2011) tai
2 d) Lopez, S. J., Pedrotti, J. T. & Snyder, C. R. (2015). Positive psychology. The scientific and practical explorations of human strengths. Los Angeles: Sage. 

3 a) Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow: elämän virta. Tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu (2010). tai
3 b) Leskisenoja Eliisa (2016). Vuosi koulua, Vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Lapin yliopiston väitöskirja.
www-osoite.   tai
3 c) Rantala Taina,  Oppimisen iloa etsimässä. PS-kustannus (2006)  (tai Rantala Taina, Oppimisen iloa etsimässä: kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2005) tai
3 d) Peltokorpi Kaisa-Maria, "On elettävä kun koska tahansa voi kuolla". Lottien selviytyminen sodassa 1939-1945. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2011) luettavissa verkossa: http://www.doria.fi/handle/10024/73923    tai
3 e) Keskitalo Pigga & Määttä Kaarina & Uusiautti Satu, Sámi Education. Hamburg: Peter Lang (2013)  

3 f) Sanna Hyvärinen (2016) Monta polkua johtajuuteen – naisjohtajien urakertomuksia. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62353 tai
3 g) Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (toim.) Voimaa välittävästä tutkimuksesta. Kasvatusalan konferenssi 6.-7.10.2014. Lapin yliopistokustannus. 

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Kirjallisuusesseessä voi hyödyntää myös teosten uudempia painoksia sekä englanninkielisiä versioita.

 
Arviointi 

Luentopäiväkirja (osoituksena osallistumisesta luennoille) 2op, arviointi hyväksytty/hylätty

Kirjallisuusessee 3op, arviointi 5-1, hylätty

 
Ajankohta 

3. periodi

Kurssin voi suorittaa myös kesäopintoina (sovi suorittamisesta vastuuhenkilön kanssa).

 
Vastuuhenkilö 

Satu Uusiautti

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä