Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU3522 Feministinen tieto ja tutkiminen, 5 op 
Koodi XNTU3522  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Feministinen tieto ja tutkiminen  Lyhenne Feministinen ti 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Päivi Naskali 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Liljeström, Marianne  Feministinen tietäminen: keskustelua metodologiasta  2004  - Saatavuus
     Harjunen, Hannele  Women and fat approaches to the social study of fatness   2009  - Saatavuus
     Koivunen Tuija  Gender in Call Centre work  2011  - Saatavuus
     http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8634-0
     Mäkinen, Katariina  Becoming valuable selves : self-promotion, gender and individuality in late capitalism  2012  - Saatavuus
     http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8811-5
     Nieminen, Jiri  Hegemonisesta maskuliinisuudesta miesten moneuteen : kriittisen miestutkimuksen mahdollistuminen valtio-opillisessa ajattelussa   2013  - Saatavuus
     http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-9132-0
     Nikunen, Minna.   Surman jälkeen itsemurha : kulttuuriset luokitukset rikosuutisissa / Minna Nikunen.   2005  - Saatavuus
     Ojala, Hanna  Opiskelemassa tavallaan : vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa  2010  - Saatavuus
     Riitaoja, Anna-Leena  Toiseuksien rakentuminen koulussa : tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden helsinkiläisen alakoulun arjesta   2013  - Saatavuus
     http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7876-7
     Ronkainen, Suvi  Ajan ja paikan merkitsemät: subjektiviteetti, tieto ja toimijuus  1999  - Saatavuus
     Sinevaara-Niskanen, Heidi  Setting the stage for Arctic development : politics of knowledge and the power of presence / Heidi Sinevaara-Niskanen.   2015  - Saatavuus
     Veijola Soile  Gender at Work in the Tourism Industry   2010  - Saatavuus
     Veijola Soile & Veijola Soile  Towards a Hostessing Society? Mobile Arrangements of Gender and Labour   2008  - Saatavuus
Seminaarissa hyödynnettäviä teoksia:
     Merja Kinnunen & Olli Löytty toim.  Tieteellinen kirjoittaminen   2002  - Saatavuus
     Suoranta, Juha ja Ryynänen Sanna  Taisteleva tutkimus  2014  - Saatavuus
     Kirsti Lempiäinen, Olli Löytty ja Merja Kinnunen toim.   Tutkijan kirja   2008  - Saatavuus
     Johanna Latvala & Eeva Peltonen & Tuija Saresma (toim.).   Tutkija kertojana : tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen  2004  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tuntee sukupuolentutkimuksen metodologiaa
2. osaa perustella kysymyksenasettelunsa
3. osaa akateemisen kirjoittamisen ja keskustelun periaatteita
4. osaa asemoida itsensä tutkijana.

 
Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään feministiseen tietoon omakohtaisen tutkimuksenteon ja feministiseen tutkimuskirjallisuuteen perehtymisen avulla.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso jakaantuu kahteen osaan: seminaariin (1 op) ja esseiden kirjoittamiseen (4 op).
a) Seminaari (10 h) tarjoaa mahdollisuuden omakohtaisen tietämis- ja tutkimusprosessin harjoittelemiseen. Opiskelijat esittelevät itsenäisenä harjoituksena seminaarissa valitsemansa tutkimista käsittelevän tekstin sekä
b) laativat esseen valitsemastaan teemasta käyttäen hyväkseen sukupuolentutkimuksen tuottamaa tietoa. Opintojakson voi myös suorittaa HILMAn metodiverkkokurssina, jonne hausta ilmoitetaan erikseen. Hilman opetustiedot löytyvät myös sivulta http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/.
Tutkielma voi rakentua kirjallisuuden tulkintaan ja analyysiin tai siihen voi liittyä empiirinen osuus. Itsenäisen työn osuus 110 h.

Esseesuoritus
Valitaan kolme teosta kirjallisuusluettelosta ja kirjoitetaan niiden pohjalta essee.
Esseesuorituksesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa sähköpostitse. Esseen voi suorittaa osallistumatta seminaariin.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1.  Feministinen tietäminen: keskustelua metodologiasta. Liljeström, Marianne (toim.), 2004  
 
2.  Omaan seminaari-, kandi- tai gradutyöhön liittyvä väitöskirja tai metodologinen teos, joka sovitaan erikseen tai  
 
Harjunen, Hannele: Women and Fat: approaches to the social study of fatness, 2009 

Koivunen, Tuija: Gender in Call Centre Work, 2011 

Mäkinen, Katariina: Becoming Valuable Selves. Self-promotion, gender and individuality in late capitalism, 2012 

Nieminen, Jiri: Hegemonisesta maskuliinisuudesta miesten moneuteen. Kriittisen miestutkimuksen mahdollistuminen valtio-opillisessa ajattelussa, 2013 

Nikunen, Minna: Surman jälkeen itsemurha: kulttuuriset luokitukset rikosuutisissa, 2005. Saatavilla elektronisessa muodossa: http://acta.uta.fi 

Ojala, Hanna: Opiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa, 2010
 
Riitaoja, Anna-Leena: Toiseuksien rakentuminen koulussa. Tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden helsinkiläisen alakoulun arjesta, 2013 

Ronkainen, Suvi: Ajan ja paikan merkitsemät: subjektiviteetti, tieto ja toimijuus, 1999

Sinevaara-Niskanen, Heidi: Setting the stage for Arctic development: Politics of knowlege and the power of presence, 2015 

Veijola, Soile: Gender at Work in the Tourism Industry (Tourist Studies 9:2, 109-126), 2010 ja Veijola Soile & Jokinen Eeva: Towards a Hostessing Society? Mobile Arrangements of Gender and Labour (NORA 16:3, 166-181), 2008. [Artikkelit saatavissa sukupuolentutkimuksen kirjastosta ja opetuksen yhteydessä.] 

 
Oheiskirjallisuus 

Seminaarissa hyödynnetään teoksia:
Taisteleva tutkimus. Suoranta, Juha & Ryynänen, Sanna, 2014
Tieteellinen kirjoittaminen. Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.), 2002
Tutkijan kirja. Lempiäinen, Kirsti, Löytty, Olli & Kinnunen, Merja (toim.), 2008
Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen. Latvala, Johanna, Peltonen, Eeva & Saresma, Tuija (toim.), 2004

 
Arviointi 

 5-1/uusittava

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Feministinen tieto ja tutkiminen  Verkkokurssi  Heidi Sinevaara-Niskanen 
30.03.21ti 14.00-16.00
12.04.21ma 14.00-16.00
26.04.21ma 13.00-16.00
29.04.21to 12.00-15.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä