Study module

Show study events
LSUO0002 Speech Communication, 2 ECTS cr. 
Code LSUO0002  Validity 01.01.1950 -
Name Speech Communication  Abbreviation Speech Communic 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0050 Communication 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Opintojakso auttaa opiskelijaa
1. ymmärtämään vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana asiantuntijuuttaan
2. oppimaan itsereflektiota sekä palautteen antamista ja käsittelemistä
3. kehittämään vuorovaikutusosaamistaan ja puheviestintätaitojaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää, minkälaista on tavoitteellinen ja tarkoituksenmukainen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa, erityisesti opetus- ja ohjaustilanteissa
2. osaa valmistautua opettajan työn keskeisiin puheviestintätilanteisiin, esimerkiksi opetustilanteeseen ja palautekeskusteluun 
3. osaa rakentaa kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen ja argumentoidun puheenvuoron
4. osaa kuunnella analyyttisesti ja arvioiden
5. osaa antaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
6. osaa analysoida ja arvioida omaa puheviestintäosaamistaan
7. osaa ottaa huomioon viestinnän eettisiä näkökulmia, kuten esimerkiksi vastuun kantamisen oman viestintäkäyttäytymisen seurauksista opetus- tai ohjaustilanteessa.

 
Contents 

Vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, viestinnän eettisyys).
Oman viestijäkuvan hahmottaminen ja analysointi.
Palautteen rakentava antaminen ja käsitteleminen.

 
Previous studies 

Lukio tai vastaavat opinnot.

 
Methods 

Kontaktiopetusta 24 tuntia: työskentelymuotoina luennot, keskustelut sekä harjoitukset ja niiden analysoiminen.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Supplementary Literature 

Kontaktiopetuksessa ja verkossa jaettava materiaali.
Oheislukemistoksi suositellaan myös Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen verkkomateriaaleja:
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/
target=_blank>http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

3.-4. periodi

 
Target Group 

2. opintovuosi

 
Tutor 

Teemu Kauppi

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time not started Puheviestintä, luokanopettajat, ryhmä 1 (LO2-R1)  Group Exercise  Elina Kreus 
19.03.21fri 12.00-15.00
23.03.21tue 16.00-19.00
24.03.21wed 09.00-12.00
29.03.21mon 12.00-15.00
12.04.21mon 12.00-15.00
19.04.21mon 12.00-15.00
26.04.21mon 12.00-15.00
03.05.21mon 09.00-12.00
Reg. time not started Puheviestintä, luokanopettajat, ryhmä 2 (LO2-R2)  Group Exercise  Elina Kreus 
19.03.21fri 12.00-15.00
23.03.21tue 16.00-19.00
24.03.21wed 12.00-15.00
30.03.21tue 09.00-12.00
06.04.21tue 09.00-12.00
13.04.21tue 09.00-12.00
20.04.21tue 09.00-12.00
27.04.21tue 09.00-12.00
Reg. time not started Puheviestintä, luokanopettajat, ryhmä 5 (LO2-R5)  Group Exercise  Elina Kreus 
19.03.21fri 12.00-15.00
23.03.21tue 16.00-19.00
26.03.21fri 12.00-15.00
01.04.21thu 12.00-15.00
08.04.21thu 12.00-15.00
09.04.21fri 12.00-15.00
16.04.21fri 09.00-12.00
23.04.21fri 09.00-12.00
Reg. time not started Puheviestintä, luokanopettajat, ryhmä 4 (LO2-R4)  Group Exercise  Elina Kreus 
19.03.21fri 12.00-15.00
23.03.21tue 16.00-19.00
25.03.21thu 12.00-15.00
01.04.21thu 09.00-12.00
08.04.21thu 09.00-12.00
15.04.21thu 09.00-12.00
22.04.21thu 09.00-12.00
29.04.21thu 09.00-12.00
Reg. time not started Puheviestintä, luokanopettajat, ryhmä 3 (LO2-R3)  Group Exercise  Elina Kreus 
19.03.21fri 12.00-15.00
23.03.21tue 16.00-19.00
26.03.21fri 09.00-12.00
31.03.21wed 12.00-15.00
07.04.21wed 12.00-15.00
14.04.21wed 12.00-15.00
20.04.21tue 12.00-15.00
28.04.21wed 12.00-15.00

Upcoming exams
No exams.