Study module

Show study events
TVEN0201 Russian: Reading Comprehension (CEFR B1), 3 ECTS cr. 
Code TVEN0201  Validity 01.01.1950 -
Name Russian: Reading Comprehension (CEFR B1)  Abbreviation Russian: Readin 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0033 Russian 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy
1. itsenäisesti hakemaan ja lukemaan oman alan kirjallisuutta venäjäksi
2. tunnistamaan ja muistamaan ammattiterminologiaa
3. saavuttamaan vähintään B1-tason kirjallisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Contents 

Käännetään ja käsitellään ajankohtaisia tekstejä. Selvitetään erilaisia lausetyyppejä ja rakenteita. Sanaston omaksumista testataan sanakokeilla.

 
Previous studies 

Lukion oppimäärä tai vastaavat opinnot.
Jos opiskelija ei ole varma lähtötasonsa riittävyydestä, hänellä on mahdollisuus korottaa omaa lähtötasoaan suorittamalla venäjän kielen vapaaehtoiset kielikurssit 1–4 (XVEN0001-04) ja/tai venäjän valmentavan kurssin (XVEN0008). Opiskelija voi myös ottaa yhteyttä opettajaan, joka arvioi tarvittaessa opiskelijan kielitason.

 
Methods 

Ohjausta lukutekniikassa, teksti- ja rakenneharjoituksia, lukemista 36 t.

 
Requirements 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista harjoitustehtäviin.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Syys- tai kevätlukukausi

 
Target Group 

3. tai 4. opintovuosi

 
Tutor 

Valentina Katainen

 
Language of instruction 

Suomi
Venäjä

 
Compulsory 

Valinnainen.
Pakollinen matkailututkimuksen opiskelijoille, jotka ottavat II vieraaksi kieleksi venäjän.

 
Additional information 

Kurssi pidetään yhdessä 'XVEN0223 Venäjän tekstianalyysikurssi (CEFR B1-B2)' -opintojakson kanssa.

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
TSAK0201 German: Reading Comprehension (CEFR B1)
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1)
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1)
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time not started Venäjän tekstin ymmärtäminen  Group Exercise  Valentina Katainen 
12.10.21tue 12.00-15.00
19.10.21tue 12.00-15.00
26.10.21tue 12.00-15.00
02.11.21tue 12.00-15.00
09.11.21tue 12.00-15.00
11.11.21thu 12.00-15.00
16.11.21tue 12.00-15.00
18.11.21thu 12.00-15.00
23.11.21tue 12.00-15.00
30.11.21tue 12.00-15.00
02.12.21thu 12.00-15.00
07.12.21tue 12.00-15.00

Upcoming exams
No exams.