Study module

Show study events
TVEN0201 Russian: Reading Comprehension (CEFR B1), 3 ECTS cr. 
Code TVEN0201  Validity 01.01.1950 -
Name Russian: Reading Comprehension (CEFR B1)  Abbreviation Russian: Readin 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeLanguage studies Subject0033 Russian 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Language Centre 

Description
Aim 

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy kääntämään erilaisia venäjän kielen tekstejä. Hän osaa kääntää sekä tarkasti, tunnistamalla peruslauseenrakenteita ja termejä sekä lyhyesti, avaamalla valitsemansa tekstin sisällöstä vain tärkeimmän osuuden. Opiskelija osaa erottaa erilaisia tekstilajeja ja on tietoinen keskeisimmistä tekstin tyyleistä venäjän kielessä. Opiskelija myös tietää mikä lukemisen strategia ja mikä kielenkääntämisohjelma sopii erilaisten tekstien kääntämiseen.

 
Contents 

Kurssilla luetaan, käännetään ja analysoidaan erityyppisiä tekstejä: lyhyitä ajankohtaisia mediatekstejä, blogikirjoituksia sekä opiskelijoiden alaan liittyviä tekstejä. Tekstien aiheista ja määrästä päätetään kurssin alussa ja opiskelija voi vaikuttaa tekstien valintaan.

 
Previous studies 

Venäjä 1–4, lukion oppimäärä tai vastaavat opinnot.
Jos opiskelija ei ole varma lähtötasonsa riittävyydestä, hänellä on mahdollisuus korottaa omaa lähtötasoaan suorittamalla esim. XVEN0221 Venäjän kertauskurssi, XVEN0003 Venäjä 3 tai XVEN0004 Venäjä 4.

 
Methods 

Pari- ja ryhmätyöskentelyä opettajan ohjauksella 36 t., itsenäistä työskentelyä noin 45 t.

 
Requirements 

1. Säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Pakollisten tehtävien (lauseenrakennetehtävät sekä tekstien referointi) palauttaminen ajoissa.
2. Itsenäinen työskentely tekstien parissa. Pakollisten tehtävien (lauseenrakennetehtävät sekä tekstien referointi) palauttaminen ajoissa.

 
More literature information and extra material 

Autenttiset ja opettajan muokkaamat tekstit, joiden aiheista on päätetty yhdessä opiskelijan kanssa. Itsenäisesti työskentelevä opiskelija voi ehdottaa myös omia tekstejä.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Syys- tai kevätlukukausi

 
Target Group 

3. tai 4. opintovuosi

 
Tutor 

Valentina Katainen

 
Language of instruction 

Suomi
Venäjä

 
Compulsory 

Valinnainen.
Pakollinen matkailututkimuksen opiskelijoille, jotka ottavat II vieraaksi kieleksi venäjän.

 
Additional information 

Mikäli opiskelijan läsnäolo kurssilla on 100 % voidaan vapauttaa pakollisista tehtävistä.

Kurssi pidetään yhdessä 'XVEN0223 Venäjän tekstianalyysikurssi (CEFR B1-B2)' -opintojakson kanssa.

Luokittelu
Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1)
TITA0201 Italian tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1)
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1)

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Venäjän tekstin ymmärtäminen  Group Exercise  Valentina Katainen 
12.10.21tue 12.00-15.00
19.10.21tue 12.00-15.00
26.10.21tue 12.00-15.00
02.11.21tue 12.00-15.00
09.11.21tue 12.00-15.00
11.11.21thu 12.00-15.00
16.11.21tue 12.00-15.00
18.11.21thu 12.00-15.00
23.11.21tue 12.00-15.00
30.11.21tue 12.00-15.00
02.12.21thu 12.00-15.00
07.12.21tue 12.00-15.00

Upcoming exams
No exams.