Study module

Show study events
UMUO1212 Research in the Arts, 3 ECTS cr. 
Code UMUO1212  Validity 01.01.1950 -
Name Research in the Arts  Abbreviation Research in the 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Mirja Hiltunen 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tunnistaa eri taidealojen ajankohtaisia tutkimustehtäviä ja menetelmällisiä valintoja

- hahmottaa erilaisia taidealojen tutkimusprosesseja ja tunnistaa hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteita

- tarkastella analyyttisesti muiden tekemiä tutkimussuunnitelman osa-alueita

- kertoa tutkimussuunnitelman rakenteen

 
Contents 

Eri taidealojen erityisluonne ja tutkimuksen painopisteet. Hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteet. Taidealan tutkimustehtävien ja menetelmällisten valintojen analyysia ja vertailua. Perehtyminen tutkimussuunnitelman osa-alueisiin. 

 
Methods 

Luentoja ja seminaarityöskentelyä 21 h sekä itsenäistä ryhmätyöskentelyä 60 h. Opiskelijat analysoivat ja vertailevat muiden tekemiä tutkimussuunnitelman osa-alueita itsenäisesti pienryhmissä, laativat raportin ja esittävät tuloksensa muille.

 
Requirements 

Luennoille ja seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt.

 
Supplementary Literature 

Leavy, Patricia, 2017. Research Design. Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches

Päivi Granö, Anne Keskitalo ja Suvi Ronkainen (toim.), 2013. Visuaalisen kokemus. Johdatus moniaistiseen analyysiin

Määttä, Kaarina, 2014. Kandidaatintutkielma- mikä se on ja miten se voidaan tehdä.

Ronkainen, Suvi, Leila Pehkonen, Sari Lindblom-Ylänne ja Eija Paavilainen, 2011.Tutkimuksen voimasanat.

Verkko-oppimateriaali ja kurssilla jaettavat artikkelit sekä muu materiaali.

 
Evaluation 

Hyväksytty/ hylätty

 
Timing 

4. periodi

 
Target Group 

2. opintovuosi

 
Tutor 

Mirja Hiltunen

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time not started Research in the Arts  Lecture course  Maria Huhmarniemi,
Jonna Häkkilä,
Mari Mäkiranta,
Silja Nikula,
Heidi Pietarinen 
15.03.21mon 09.00-12.00
17.03.21wed 09.00-12.00
19.03.21fri 09.00-12.00
24.03.21wed 09.00-12.00
26.03.21fri 09.00-12.00
29.03.21mon 09.00-12.00
31.03.21wed 09.00-12.00
14.04.21wed 09.00-13.00
wed 09.00-13.00
wed 09.00-13.00

Upcoming exams
No exams.