Study module

Show study events
UMUO1212 Research in the Arts, 3 ECTS cr. 
Code UMUO1212  Validity 01.01.1950 -
Name Research in the Arts  Abbreviation Research in the 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Mirja Hiltunen 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tunnistaa eri taidealojen ajankohtaisia tutkimustehtäviä ja menetelmällisiä valintoja

- hahmottaa erilaisia taidealojen tutkimusprosesseja ja tunnistaa hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteita

- tarkastella analyyttisesti muiden tekemiä tutkimussuunnitelman osa-alueita

- kertoa tutkimussuunnitelman rakenteen

 
Contents 

Eri taidealojen erityisluonne ja tutkimuksen painopisteet. Hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteet. Taidealan tutkimustehtävien ja menetelmällisten valintojen analyysia ja vertailua. Perehtyminen tutkimussuunnitelman osa-alueisiin. 

 
Methods 

Luentoja ja seminaarityöskentelyä 21 h sekä itsenäistä ryhmätyöskentelyä 60 h. Opiskelijat analysoivat ja vertailevat muiden tekemiä tutkimussuunnitelman osa-alueita itsenäisesti pienryhmissä, laativat raportin ja esittävät tuloksensa muille.

 
Requirements 

Luennoille ja seminaarityöskentelyyn osallistuminen ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt.

 
Supplementary Literature 

Leavy, Patricia, 2017. Research Design. Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches

Päivi Granö, Anne Keskitalo ja Suvi Ronkainen (toim.), 2013. Visuaalisen kokemus. Johdatus moniaistiseen analyysiin

Määttä, Kaarina, 2014. Kandidaatintutkielma- mikä se on ja miten se voidaan tehdä.

Ronkainen, Suvi, Leila Pehkonen, Sari Lindblom-Ylänne ja Eija Paavilainen, 2011.Tutkimuksen voimasanat.

Verkko-oppimateriaali ja kurssilla jaettavat artikkelit sekä muu materiaali.

 
Evaluation 

Hyväksytty/ hylätty

 
Timing 

4. periodi

 
Target Group 

2. opintovuosi

 
Tutor 

Mirja Hiltunen

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration Tutkimus taidealoilla/luennot  Lecture course  Maria Huhmarniemi,
Jonna Häkkilä,
Mari Mäkiranta,
Silja Nikula,
Heidi Pietarinen 
09.03.20mon 09.00-11.00
11.03.20wed 09.00-12.00
13.03.20fri 09.00-12.00
18.03.20wed 09.00-12.00
20.03.20fri 09.00-12.00
23.03.20mon 09.00-12.00

Upcoming exams
No exams.